TAKSONY, RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM KÖRNYEZETRENDEZÉSE
Munkánk során egy, az 1950-es években épült római katolikus templom kertjének arculatát terveztük meg.

A környezetrendezés

Munkánk során egy, az 1950-es években épült római katolikus templom kertjének arculatát terveztük meg. A taksonyi római katolikus templom környezetrendezési tervének elkészítésekor célunk olyan esztétikus kertépítészeti tér létrehozása volt, mely használói számára pihentető, kellemes atmoszférát nyújt. A templomkertet úgy kellett megterveznünk, hogy méltó keretet biztosítson a kitelepített taksonyiak emlékműve számára.

TAKSONY, RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM KÖRNYEZETRENDEZÉSE

Fotó: A terület a környezetrendezést megelőzően

Olyan tereket igyekeztünk kialakítani, ahol a praktikussági és esztétikai szempontok (átjárások, későbbi fenntartás; színek, formák, méretek, esti kivilágítás, stb.) mellett a közösségteremtés is szerepet kap (terek, padok az emlékmű körül és a pergola alatt). Azt szeretnénk elérni, hogy az ide látogatók legalább egy rövid időre megpihenjenek és innen mind fizikailag, mind lelkileg feltöltődve távozzanak.

A templomkert szándékunk szerint tükrözi a hely vallási jelentőségét, ami az utak kereszt alakú vonalvezetésében és a növényalkalmazásban (bibliai és kolostorkerti növények) nyilvánul meg. A terv néhány apró részlete (pl. régi sírkövek megőrzése) szintén az elmélyedést szolgálja.

TAKSONY, RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM KÖRNYEZETRENDEZÉSE

Fotó: Az Emlékmű

Koncepciónk elsődleges célja az emlékmű méltó környezetbe való elhelyezése. Ez a következők szerint valósul meg:

  • az emlékmű kiemelt látványt képezzen (látvány-kapcsolatok);
  • szabad térformálás, terek, térrendszerek kialakítása;
  • az alaprajz (kereszt) szellemiségében a környezethez illeszkedik;
  • könnyű fenntarthatóság;
  • átlátható szerkezet, egyszerű térformák;
  • konfliktusok megszüntetése;
  • az első és a hátsó kertrész összekapcsolása.

A munka során jellegzetes nézőpontokat, ülőhelyeket határoztunk meg, ahonnan az ide látogatók az emlékművet látni fogják. Kiemelt helyek az utcafront, a bejárati kapu, a kereszt-forma közepén elhelyezkedő padok.
A központi út mellett futó jelzősövény és a terveink szerint megvalósítandó lámpasor a tekintetet irányítja a központot képező emlékmű felé.

A megfelelő térkialakítás a kertben tartózkodók jó közérzetéhez szükséges. Arányok és ritmusok értő megválasztása, valamint az átlátások helyes alkalmazása teszi lehetővé e cél megvalósítását. Az épített környezettel (templom) való harmonikus kapcsolatot a szilárd burkolattal ellátott kerti úthálózat formája biztosítja. Az utak kereszt alakot formáznak, a kereszt közepén a tervezett emlékmű áll.

A megbízó részéről igényként merült fel a könnyű fenntarthatóság. A tervezés során ezt a megfelelő növényalkalmazással, a burkolt felületek arányának növelésével, öntözőrendszer felhasználásával, nagyobb, egybefüggő felületek kialakításával értük el. Részben az előző pontból is adódik az egyszerű térformák alkalmazása. Vizuális-esztétikai szempontból ezek általában hatékonyabbak, jobban érvényesülnek, mint a bonyolult megoldások.

TAKSONY, RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM KÖRNYEZETRENDEZÉSE

Fotó: A Sírkert

Az újonnan kialakított templomkertben a fák a téralakítás leghatásosabb eszközei (pl. a padok köré tervezett hársak). A kert hangulatát termetükkel hosszú időre alapvetően meghatározzák, elsődleges szerepük a térkapcsolatok, terek lehatárolásánál és formák kialakításánál jelentkezik.

Növényalkalmazásunk elsődleges szempontja volt, hogy a meglévő területen lévő növényanyag integrálásával, a templomkert hangulatához, új funkcióihoz találjunk megfelelő növényeket. Ehhez felhasználtunk Taksony klímájához alkalmazkodó bibliai növényeket.

A meglévő növények esetében elsősorban a megtartást, vagy ha ez nem volt lehetséges, az átültetést javasoltuk.

Véleményünk szerint sík terepen (ha elég hely áll rendelkezésre) minden esetben előnyös valamilyen terepalakulat (pl. műdomb) létrehozása. Ez funkcionálisan is hasznos lehet (pl. zajvédelem), de vizuális-esztétikai szempontból szintén előnyös. A területen már meglévő terepalakulatot némi átalakítással kiválóan fel lehetett használni háttérképző elemként, a tervben a szintvonalak ívesítésére tettünk javaslatot. Így a terepalakulat természetszerű hatást kelt, környezetébe jobban illeszkedik.

A tavasszal szépen virágzó barackfa és a körtefa alá hagymás virágokat javasoltunk ültetni. Ez a motívum ismétlődik a hátsó részben, egyes szoliter (magányosan álló) fák alatt. A meglévő fákon kívül új, gyorsan növő, oszlopos fák telepítését tervezzük, elsősorban a harangláb eltakarása céljából.

TAKSONY, RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM KÖRNYEZETRENDEZÉSE

Fotó: Az Emlékmű felülnézetből

A fal mellett vezetve pergola került elhelyezésre, alatta padokkal. A pergola lamellái sugárirányban futnak. A lemenő nap fénye, kellemesen világítja meg a pergola alatti területet, ennek kedvező hatását különösen ősszel érezhetjük. A tervezett emlékművet körülvevő, reprezentációt és ünnepélyességet fokozó kiültetést terveztünk. Az utak által képezett kereszt-formát nagyobb fákkal kereteztük. Az emlékmű körbejárható, könnyen megközelíthető, "mindenhonnan" látható.

Az utak és a terek szilárd, térkő burkolatot kaptak. Ahol nem volt szükség egybefüggő burkolatra, vagy az a teret túlságosan megtörte volna, oda tipegősort terveztünk. A padok környékén hulladékgyűjtők és világítótestek biztosítják a tisztaságot és a biztonságot.

A terv készítése során célunk volt egy olyan kert kialakítása, ahol elsősorban az idősebbek pihenésére, rekreálódására nyílik mód, de emellett minden korosztály számára igényes környezetet nyújt. A kertet idén, július 24.-én vehették birtokba a taksonyiak.

értékelés