DIPLOMAMUNKÁK A HAZAI BIOPIACOKRÓL
2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Kertészettudományi Karának Menedzsment és Marketing Tanszékén két hallgató is az ökopiacokat választotta diplomatémájának.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Kertészettudományi Karának Menedzsment és Marketing Tanszékén két hallgató is az ökopiacokat választotta diplomatémájának. PhD doktori értekezés már készült ökomarketingből (Kürthy Gy. 1997., Mokry T. 2001.).
Egyetemi diplomamunkaként azonban - ismereteink szerint - ezek az elsők, ráadásul egy évben kettő is. Ez köszönhető egyrészt dr. Bálint János tanszékvezetőnek, aki kiírta a témát és inspirálta a két végzős hallgatót, másrészt az ökogazdálkodás, a bioélelmiszerek, a bioéletmód iránt egyre növekvő érdeklődésnek és igénynek.

A gazdálkodás feltételrendszere kidolgozott. A termelők számára a biotermékek piaci árusítását sikerek és kudarcok jellemzik. A fogyasztók a beszerzés nehézségeire, magas árakra, a szűk választékra panaszkodnak. Ezek okait tárta fel Rátonyi Andrea és Veress Krisztina.

Rátonyi Andrea a biopiacok életképességét vizsgálta két budapesti (Marczibányi téri, Újpesti) és három vidéki (telki, kecskeméti, tokod-altárói) piacon. A piacok között a legsikeresebb, komoly üzleti és pénzforgalmat lebonyolító Marczibányi téri mellett közepes méretű és egyszemélyes piac is volt. Így reális képet rajzolt fel a hazai ökopiacok sikereiről, kudarcairól, az árusok örömeiről, gondjairól, a vásárlók szokásairól, a bioélelmiszerek fogyasztása iránti elkötelezettségéről és az árakról.

Jól látta, hogy a piacok között a legszembetűnőbb azonosság, hogy létrehozásuk hosszadalmas, forgalmuk növeléséhez nagyon sok idő és kitartó munka kell. Amíg a piac életképessé nem válik, áldozatos, elkötelezett és nagyon kemény szervezőmunkára van szükség.
Tapasztalatait, az ökopiacokról kialakult véleményét, az ökopiacok jellemzőinek átfogó értékelését, az ideálisnak tartott ökopiacot SWOT (Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek) analízissel elemezte. Ez egy olyan képzeletbeli kereskedelmi hely, mely a vizsgált piacok jellemző tulajdonságait foglalja magába, kiegészítve azokkal az ismeretekkel, amelyeket az adatgyűjtései során szerzett. Tanulságos megismerni, hogy egy végzős hallgató, aki maga is egy évtizede látogatja a biopiacot,  hogyan látja az előnyöket, hátrányokat, fejlesztési lehetőségeket, buktatókat.

"SWOT" = Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek

Erősségek: (belső, pozitív tényezők)

 • Speciális árukínálat (vegyszermentes, egészséges termékek)
 • a kereskedők szakmai ismerete, tapasztalata
 • ismeretátadási lehetőség (több mint egy piac)
 • élményvásárlás (előadások, programok, rendezvények, játszótér)
 • a piac mellett működő biobolt

Gyengeségek: (belső, negatív tényezők)

 • tőkehiány
 • alacsony ingatlanhasznosítási lehetőség
 • magas árak
 • az árak nincsenek kiírva (ez fokozza a bizonytalanságot)
 • kevés árus (ez szűkíti a kínálatot)
 • a megmaradt készlet kezelésének problémája
 • a szükséges területfejlesztések elmaradása

Lehetőségek: (külső, pozitív tényezők)

 • fizetőképes kereslet a közelben
 • jó közlekedési lehetőség
 • nagy forgalmú helyek (metró, vasúti pályaudvar, hagyományos piac,
 • bevásárlóközpont stb.) közelsége
 • együttműködés iskolákkal, óvodákkal
 • terjesztő hálózat kialakítása (olcsóbbá válik a szállítás)

Veszélyek: (külső negatív tényezők)

 • kevés a belső értékesítésre szánt ökotermék
 • a termelők részéről mutatkozó ármeghatározó rendszer (kartell veszély)
 • reklám, ismertség hiánya
 • kevés pályázati lehetőség
 • szórványos ökopiac hálózat (sokat kell utaznia a kereskedőnek és a vevőnek egyaránt”

Figyelemre méltó, hogy amíg a különböző agrár, környezetvédelmi, egészségügyi stb. minisztériumok az agrár-környezetvédelem, az egészségmegőrzés, prevenció fontosságáról nyilatkoznak, a dolgozat készítője 2004-ben az FVM és az FVM Agrármarketing Centrum pályázatait átböngészve egyet sem talált, mely elősegítené a fenti, állandóan hangoztatott célok - pl. ökopiacok - megvalósítását.
Az igen alapos, körültekintő diplomamunka alapja lehet egy, a hazai ökopiacok átfogó részletes értékelésének.

értékelés