Támogatás a kertészetek korszerűsítésére

Támogatás a kertészetek korszerűsítésére
December elejétől másfél hónap áll azok rendelkezésére, akik kertészetük korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásra kívánnak pályázni.

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatás igénybe vehető gombatermesztő létesítmények üveg-, és fóliaházak építésére, korszerűsítésére, bővítésére, hűtőházak építésére, korszerűsítésére, burgonya tárházak és burgonya kiszerelő komplex üzemek létesítésére.

 

Támogathatóak még:

A megnevezett létesítményekhez kapcsolódó szociális és kiszolgáló helységek valamint infrastrukturális (telepi út, térburkolat, kerítés) beruházások megvalósítása. Továbbá támogatás vehető igénybe termálkút fúrására, szén-hidrogén meddő kutak termálkúttá történő átalakítására, napenergia hasznosító berendezések és meghatározott kazántípusok beszerzésére, beépítésére. Támogatásra jogosult minden olyan mezőgazdasági termelő, zöldség-gyümölcs termelői csoport (előzetesen elismert TÉSZ), termelői szervezet (véglegesen elismert TÉSZ), zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet leányvállalata és kertészeti vagy burgonya ágazatban működő termelői csoport, amely megfelel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vonatkozó (188/2009 (XII.2.)) közleményében leírtaknak.

 

Kertészet


A támogatás mértéke célterületenként legfeljebb 735 ezer eurónak megfelelő forintösszeg lehet. Ez a 2009. január elsején közzétett (a támogatási döntés évében)EKB árfolyam szerint (2009-ben 266, 70 HUF/EUR) 196.024.500 forintnak felel meg.

 

Fóliasátor

 

A támogatási kérelmet a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességű MVH kirendeltséghez kell benyújtani postai úton az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon. A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a kérelem benyújtási időszak lezárulását követően az előzetesen meghirdetett szempontok alapján bírálja el és dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról.

A vonatkozó közlemény és a támogatási kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok letölthetőek az MVH oldaláról a www.mvh.gov.hu címről.

értékelés