Fitomarketing - A fák reprezentációja a mai reklámokban

Fitomarketing - A fák reprezentációja a mai reklámokban
Ön szerint mi a közös a tüdőgyógyász-konferencia, a Milka és a SAP tanácsadó cég között? A válasz: a hirdetéseikben megjelenő fák, és a hozzájuk kapcsolódó képzettársításaink. Melyek ezek?

"A reklám a mai élet virága, 
az optimizmus és a vidámság bizonyítéka,
szórakoztatja a szemet és a szellemet."
Blaise Cendrars

Mindnyájan észrevehettük, hogy a reklámokban gyakran jelennek meg növények. Érezzük színük, formájuk, érzelmi, hangulati hatását. A növények megfelelő felhasználása a reklámokban gondos tervezést igényel. Több reklám esetében feltűnő a növények és virágok a termékhez kapcsolódó szín- vagy formai analógiája. Másik fontos alkalmazási terület, amikor a reklámkészítők szimbólumként használják a növényeket. Ugyanakkor előfordulnak ritkán alkalmazott, "elfelejtett", és közhelyszerűen elcsépelt szimbólumok is. Más általam vizsgált reklámokban a növények, mint a paradicsomi állapot, az egészség és a tökéletesség ígéreteként jelentek meg. Előfordult azonban a növények öncélú, tartalomtól független alkalmazása is.

A következő reklámokban olyan képeket mutatok be, ahol a növény nem a reklámozott termék, hanem a reklámüzenet közlésére, alátámasztására, szolgáló eszköz, melynek segítségével a csokoládéktól, a mobilszolgáltatókon keresztül akár vállalatirányítási rendszereket is lehet reklámozni. Ehhez a fák sokfelé tulajdonságát használják fel, ami többek között lehet a szép habitus, őszi lombszíneződés, a gyönyörű sziluett, érdekes habitus, hosszú élettartam, különböző formájú virágok és levelek, és a fákhoz kötődő különböző hangulati hatások.

FITOMARKETING - FÁK REPREZENTÁCIÓJA A MAI REKLÁMOKBAN
A képzettársítás túl gyakori használat esetén megkopik, frissességét elveszti, közhelyessé válhat. A friss levegőt biztosító lombkorona szimmetrikus képével könnyen kínálja a tüdőlebenyekre való asszociálást. Ezt az ötletet használja ki a dohányzásról leszokást segítő program is, amely a szabad légutakért indít kampányt.

Az 50. Tüdőgyógyász Nagygyűlés Balatonfüredi plakátja a fa képét függőleges tengellyel két félre bontja, így a fa csupasz ágaival a telet, leveles felével a nyarat idézi egyszerre, amely beteg és egészséges tüdőt szimbolizálja.

Cseles megoldást eszelt ki a Milka, hiszen ajándékbögre osztogatásnak álcázott piackutatást valósít meg. Reklámjában, természetesen olvashatatlan apró betűvel közlik a vásárlóval, hogy az adatait felhasználják, hogy adatbázist létesítenek belőle.

 

FITOMARKETING - FÁK REPREZENTÁCIÓJA A MAI REKLÁMOKBAN
A hirdetéséhez ötletesen családfaként ábrázolt almafát - amelynek ágain szereplő termékcsomagolásból kell beküldeni 5 különböző csokoládécsomagolást - a márkahierarchia bemutatására alkalmazzák. "Persze barátaidnak, családtagjaidnak is szerezhetsz bögrét, ha újra és újra elpostázod nekünk az 5 különböző Milka csomagolást a kérdőívvel" ...A lilás derengés csak kiemeli a hirdetett terméket.

Véleményem szerint társadalmilag káros kategóriába tartozik a Milkatehén, mivel statisztikák szerint az óvodások a 80%-a azt hiszi, hogy az igazi tehén színe lila - a Milka reklám hatására. Nem véletlen, hogy a reklámkészítők ezt a korosztályt célozzák meg, mert ők a legfogékonyabbak és úgyis ráveszik szüleiket a termék megvásárlására.

 

FITOMARKETING - FÁK REPREZENTÁCIÓJA A MAI REKLÁMOKBAN
A bonsai (bon=tál, sai=fa-fácska) nagyságát, méretét használja fel a SAP, az integrált vállalatirányítási rendszereket áruló cég.

A kis fácska azt jelenti a reklámüzenet szerint, hogy "már kis -és középvállalatok számára is elérhető változatban" is kapható. Külön érdekessége a képnek a balról benyúló emberi kéz, amely mintegy a biztonságot, gondoskodást, törődést szimbolizálja.

Felmerül bennünk a kérdés, hogy vajon nem volna megfelelő ehhez a reklámhoz egy fiatal kis fa? A válasz egyértelműen nem, hiszen fontos, hogy öreg fát alkalmazzanak, mivel ez azt sugallja, hogy hosszú távon fog jól működni a cég, amelyik alkalmazza a SAP módszereit.


FITOMARKETING - FÁK REPREZENTÁCIÓJA A MAI REKLÁMOKBAN
Kertészeti szempontból érdekes esetét találjuk a fa felhasználásnak a Bull számítástechnikai cégnél.

Nem csak egyszerűen logójukban jelenik meg, mint hatalmas növény, hanem a cég központjában ténylegesen áll egy hasonlóan nagy óriásfa. (Jelentése: a fa nagysága = a cég nagyságával.) <>

Megjegyezhetőséget, bevésődést hivatott elősegíteni a fák nemzetség nevéből kialakított latin szójáték: "Salix, Phoenix, Larix -UNIX".

Az évszakok megjelenítése rendkívül sok esetben fával történik. Külön ki kell emelnem az őszt, és a telet, mert ez az a két évszak, amelyet leggyakrabban szimbolizálnak a fák segítségével. A tavaszt leginkább kistermetű hagymásokkal, gumósokkal (hóvirág, krókusz stb.), míg a nyarat egynyári évelőkkel szimbolizálják.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a fákat inkább a formájuk, alakjuk, nagyságuk, habitusuk miatt, míg a virágokat főleg a színük és frissességük miatt alkalmazzák a reklám készítői. A virágok rendszerint az életerő szimbólumai, a rövid életük miatt a törékenységet, nőiességet jelképezik.

értékelés