December 31-ig lehet bejelenteni az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeket

5
December 31-ig lehet bejelenteni az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeket
A gazdák az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeket szankciómentesen december 31-ig jelenthetik be, a határidő elmulasztása akár 20-50 ezer forintig terjedő bírsággal is járhat - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A NAK honlapján közöltek szerint az év elejétől megváltoztak a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezésére, a meglévő ültetvények nyilvántartására vonatkozó előírások.

Január elsejétől a törvény előírja a gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január 1-je előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni, így az azokat használóknak is adatot kell szolgáltatniuk.

Közölték: a nyilvántartási kötelezettség a 2500 négyzetmétert meghaladó gyümölcsültetvényekre vonatkozik. Az adatlapnak tartalmaznia kell a földhasználó adatait beleértve a Magyar Államkincstár (MÁK) ügyfél-nyilvántartási számát; az ültetvény jellemzőire vonatkozó adatokat; az adatok valóságnak való megfeleléséről szóló nyilatkozatot. A bejelentések valóságtartalmát az illetékes telepítési hatóság ellenőrizheti.

Az adatlapot benyújthatják természetes személyek papír alapon, postai úton a megyeszékhely szerinti járási hivatalokhoz vagy e-papíron elektronikus úton, míg a gazdálkodó szervezetek cégkapun, egyéni vállalkozók ügyfélkapun, elektronikus úton kötelesek eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Az elektronikus felület a https://epapir.gov.hu/ címen érhető el - közölte a NAK.

 

Gyümölcs termőhelyi kataszter és gyümölcs ültetvény telepítés

 

Tájékoztató a gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolással és a gyümölcsültetvény telepítéssel kapcsolatos eljárásokról.
2018. január 02-val a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolással és a gyümölcs ültetvények telepítésének bejelentésével foglalkozó részei jelentősen módosultak.

A gyümölcs ültetvények telepítése a továbbiakban nem engedély köteles. Engedélyeztetés helyett a telepítési szándék bejelentését írja elő a jogszabály a 2500 m2-nél nagyobb területek esetén. Az ültetvény telepítési szándék bejelentését a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kell megtenni. A bejelentésnek nem feltétele, hogy a terület szerepeljen a gyümölcs termőhelyi kataszterben.

A gyümölcs termőhelyi kataszterbe vételi eljárásban is változás történt. A terület gyümölcstermesztésre való alkalmasságáról készített ökológiai szakvéleményt csatolni kell a kérelemhez (korábban ezt a NÉBIH-en keresztül is meg lehetett kérni). A szakvélemény beszerezhető a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Gyümölcstermesztési Kutatóintézetétől. A szakvéleményt a telepítést megalapozó talajvédelmi tervben előírt vizsgálati adatok birtokában, helyszíni szemlét követően állítják ki. A szakvélemény megrendelését a NAIK honlapjáról letölthető űrlapon kezdeményezheti. Ennek elérhetősége:
http://resinfru.hu/termohely-minosites vagy http://fruitresearch.naik.hu/dokumentumok

Termőhelyi kataszterbe vonásra irányuló kérelmét a NÉBIH-hez az innen letölthető nyomtatványon adhatja be.
Tájékoztatjuk, hogy egyes támogatások előírhatják követelményként azt, hogy a támogatás igénybevételével érintett ültetvény (vagy telepítési támogatás esetén annak tervezett helye) a gyümölcs termőhelyi kataszterben adott minősítéssel szerepeljen. Abban az esetben, ha csak saját anyagi forrásait használja fel egy ültetvény létesítéséhez / fenntartásához, nem kötelező a terület termőhelyi kataszterbe sorolása. Ennek ellenére minden esetben javasolt meggyőződni arról, hogy a jelentős beruházást igénylő ültetvénye az adott gyümölcsfaj ökológiai igényeinek alkalmas területre fog-e kerülni!

További infok itt

(Forrás: Nébih)

értékelés