Miért lényeges a munkavállalói elégedettség mérése? Mit nyerhetünk általa?

CÍMKÉK verseny munka

Napjainkban eleve hatalmas a verseny a cégek között, emiatt még inkább felértékelődik a tehetséges munkavállalók megtartásának kérdése. Ugyanis ők azok, akik aktívan hozzájárulnak a vállalat sikeréhez, s ebből kifolyólag fontossá vált a dolgozók elégedettségének mérése is.

Érvek a munkavállalói elégedettség mérése mellett

 

Elsőként vegyük példának a generációs különbségeket, hiszen egészen más prioritásai vannak egy fiatalabb generációba tartozó egyénnek, mint egy idősebbnek. Előbbieknél nagyobb fókusz helyeződik a személyes célokra, az egyéni karrierútra, utóbbiak viszont hajlandóak akár egy életen át, a nyugdíjazásig adott vállalatnál dolgozni.

 

A dolgozói elégedettség mérése tehát elengedhetetlen, mivel minden cégnél kulcskérdés, hogy milyen mértékben képes megtartani a tehetséges munkavállalókat. A CHEQ vállalati belső kommunikációt támogató eszköz mindebben a segítségünkre lehet, mellyel nemcsak a belső diskurzust fejleszthetjük, hanem az egész munkakörnyezetet kellemesebbé tehetjük. A jól tájékozott, elégedett dolgozók sokkal inkább elköteleződnek a cég hosszabb távú céljai mellett is.

 

Térjünk vissza a mérés előnyeire! Általa azonosíthatjuk a problémákat, vagyis alaposan feltárhatók azok a területek, amelyekkel kiemelten foglalkozni kell. A felmérés arra is rávilágít, hogy milyen a dolgozók munkahelyi morálja, illetve megtalálhatjuk a magas fluktuáció és a teljesítménycsökkenés okát is.

 

Nagyobb mértékben megtarthatók a tehetségek, akik alapjaiban meghatározzák a vállalat sikeres működését. Feltárhatók az elégedetlenség okai is, így lépéseket tehetünk azok csökkentése érdekében, hogy a megtartsuk a tehetséges munkaerőt.

 

A legtöbb cég esetében talán ez a legerősebb érv, ugyanis a mérés által lehetőségünk nyílik az eredményesség javítására is. Az elégedett kollégák magasabb teljesítményt nyújtanak, és jobban képesek azonosulni a vállalat céljaival. Ez természetesen meglátszik a cég hosszabb távú sikerében is.

 

Erősíthető a munkáltatói márka: egy kellemes munkahelyi környezetben jól érzik magukat az emberek, s ennek híre is megy.

 

Hogyan értelmezzük az eredményeket?

 

A felmérés előkészítése, a mérés lebonyolítása mellett az eredmények kiértékelése is fontos feladatunk. Mit kezdjünk a kapott adatokkal? Célszerű számszerűsíteni a válaszokat, ahogyan a szegmensek alapján történő elemzés is fontos részét képezi a kiértékelésnek. Ehhez vegyük alapul azt a tényt, hogy a különböző területek dolgozói más-más elvárásokkal, igényekkel rendelkeznek. Ugyanígy a vállalati kommunikációs elvárások is eltérőek az egyes részlegek között.

 

Milyen szegmensek szerint elemezzünk?

 

Lebonthatjuk munkaterületekre, nemekre, generációkra, külföldi és hazai munkavállalókra, nagycsaládosokra, egyedülállókra, hátrányos helyzetűekre és így tovább. Így pontos képet kaphatunk arról, hogy mire vágynak a különböző szegmensbe tartozó dolgozók, és hogyan javíthatunk az elégedettségük mértékén.

 

 

értékelés