NEMZETI AGRÁRTÁMOGATÁSOK
Az városiasodó európai társadalmak a csökkenő mezőgazdasági lakosságtól nagyobb volumenű termelést követelnek meg. Ez csak a termelés állami támogatásával vált lehetségessé.

Az városiasodó európai társadalmak a csökkenő mezőgazdasági lakosságtól nagyobb volumenű termelést követelnek meg. Ez csak a termelés állami támogatásával vált lehetségessé, amely egyúttal az agrárpolitika fokozatos tudatosulásának a kezdetét is jelentette. Jellemzően nem az egész mezőgazdaságot, hanem csak annak részterületeit támogatták.

Hazánkban - a török kiűzése után - a Temesköz (Bánság) gazdálkodásának helyreállításával, a XVIII. század elején, III. Károly uralkodása idején kezdődött a folyamat. Mária Terézia a marhatartást, az erdészeti irányítást és az egyesületi munkát segítette. Ebben a században létesült a két leghíresebb kincstári birtokunk: Mezőhegyes, majd Bábolna.

A XIX. század legnagyobb feladata a filoxéravész felszámolása és a szőlőtermesztés újraindítása volt. Az elmúlt évszázadban a két világháború között ismét exportképessé sikerült tenni az agrárgazdaságot, majd a szocialista évtizedekben a kollektív nagyüzemi gazdaságok megszervezése és működőképességük fenntartása volt az elsődleges agrárpolitikai cél.

Közben Nyugat-Európában az 1957-es Római Szerződéssel megszületett az Európai Gazdasági Közösség (ismertebb nevén a Közös Piac), amelynek egészen más típusú agrárpolitikai céljait agrárpiaci szabályozással, tulajdonképpen egy közös agrárpolitika alkalmazásával valósították meg. Ez a közös agrárpolitika az évtizedek során fokozatosan módosult, és a termelői közvetlen támogatás mellett egyre nagyobb teret kap a vidékfejlesztés, az ott élők életminőségének javítására.

Az EU-s tagságunk miatt mi is az uniós modellbe illeszkedünk bele: amelyben adott a közösségi támogatás, amivel párhuzamosan működik egy vele egyeztetett, viszonylag szűk körű nemzeti támogatási lehetőség. A két forrás együtt összegében jelentősen meghaladja a korábbi évek szintjét.

A nemzeti támogatás lehet:

 • egyedüli támogatási forma a hazai forrásból,
 • társfinanszírozó nagyobb nemzeti program részeként (AVOP, NVT).

A támogatás elnyerhető:

 • kérelemmel, amikor a meghirdetett összeg alanyi jogon jár a termelőnek
 • pályázattal, amikor a feltételek teljesítése pályázattal igazolható, ill. vállalható, és a támogatás odaítéléséről jogszabályban megjelölt szervezet dönt.

 

A nemzeti támogatás legfontosabb jogcímei:

1. Agrárfinanszírozás a termelés érdekében felvett éven túli hitelek kamattámogatása és kezességvállalása formájában.

2. Biológiai alapok fejlesztése, amely a meglévő biológiai alapok (génbankok, őshonos növény- és állatfajták stb.) fenntartási, elterjesztési és korszerűsítési költségeihez járul hozzá mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés területén.

3. Az állattenyésztési támogatások két területet érintenek:

 • részben tenyésztésszervezési feladatokat támogatnak (pl. törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat, mesterséges termékenyítés, állatnyilvántartás stb.),
 • részben az Unió által előírt állatjóléti és haszonállat-tartási szabályok többletköltségeihez járulnak hozzá a vágósertés és vágóbaromfi ágazatokban,
 • részben néhány állattenyésztési ágazatban a tenyészállomány fenntartását, ill. beállítását segíti. Ilyen a húshasznú lótartás, a tenyészbika-, -kos és –kecskebak beállítása, a méhészet, nyulászat, halászat.

4. Az erdészeti ágazatban támogatott

 • az erdőtelepítés és fásítás,
 • az erdőfelújítás és erdőnevelés,
 • a jóléti erdőfenntartás,
 • a magán-erdőgazdálkodás szakirányítása és szakmai szerveződése.

5. Az agrárpiaci támogatások egy része a termelői költségek csökkentését segíti egyes állatbetegségek és karantén növényi károsítók leküzdésében, laboratóriumi vizsgálatoknál.

6. A vízgazdálkodási program a belvízkárok megelőzésére, csökkentésére

 • vízkárelhárítási létesítmények fejlesztéséhez,
 • a meglévők üzemeltetéséhez és karbantartásához
  járul hozzá.

7. Az oktatás, kutatás, képzés területén

 • a mezőgazdasági termelőknek nyújtott szaktanácsadás,
 • különböző ismeretátadási formák és
 • farmgyakornoki programok megvalósulása támogatható.

8. Az agrárgazdasági szolgáltatások keretében a különböző termelői szövetkezések (szövetkezetek, csoportok, gépkörök) kapnak működési támogatást (tejszövetkezet alakulásit is).

9. Az agrárfoglalkoztatás támogatása címén a társadalombiztosítási járulék részbeni megtérítését vállalja a költségvetés minden munkáltató számára. Ilyen az egyéni vállalkozó és a főfoglalkozású őstermelő is.

10. Az egyéb szakmai feladatok keretében

 • a termőföld rendeltetésszerű hasznosítása,
 • a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás,
 • a természetes vizek halállománya és
 • az ültetvénytelepítés élvez támogatást.

A támogatásokat csak regisztrált gazdálkodók és gazdaságilag életképes üzemek nyerhetik el. Egyes jogcímekre előleg is igényelhető. A költségek áfa-mentes része lehet támogatási alap. Az igénylési, pályázat-beadási határidőket túllépni nem lehet.

A támogatási rendelet 2006 végéig lesz érvényes, ezért az ismertetés olyan jogcímeket is tartalmaz, amelyekre már csak 2005-ben lehet számítani.

További információ a www.vetesforgo.hu honlapon olvasható.

értékelés