NEMZETI AGRÁRTÁMOGATÁSOK
Az városiasodó európai társadalmak a csökkenő mezőgazdasági lakosságtól nagyobb volumenű termelést követelnek meg. Ez csak a termelés állami támogatásával vált lehetségessé.

Az városiasodó európai társadalmak a csökkenő mezőgazdasági lakosságtól nagyobb volumenű termelést követelnek meg. Ez csak a termelés állami támogatásával vált lehetségessé, amely egyúttal az agrárpolitika fokozatos tudatosulásának a kezdetét is jelentette. Jellemzően nem az egész mezőgazdaságot, hanem csak annak részterületeit támogatták.

Hazánkban - a török kiűzése után - a Temesköz (Bánság) gazdálkodásának helyreállításával, a XVIII. század elején, III. Károly uralkodása idején kezdődött a folyamat. Mária Terézia a marhatartást, az erdészeti irányítást és az egyesületi munkát segítette. Ebben a században létesült a két leghíresebb kincstári birtokunk: Mezőhegyes, majd Bábolna.

A XIX. század legnagyobb feladata a filoxéravész felszámolása és a szőlőtermesztés újraindítása volt. Az elmúlt évszázadban a két világháború között ismét exportképessé sikerült tenni az agrárgazdaságot, majd a szocialista évtizedekben a kollektív nagyüzemi gazdaságok megszervezése és működőképességük fenntartása volt az elsődleges agrárpolitikai cél.

Közben Nyugat-Európában az 1957-es Római Szerződéssel megszületett az Európai Gazdasági Közösség (ismertebb nevén a Közös Piac), amelynek egészen más típusú agrárpolitikai céljait agrárpiaci szabályozással, tulajdonképpen egy közös agrárpolitika alkalmazásával valósították meg. Ez a közös agrárpolitika az évtizedek során fokozatosan módosult, és a termelői közvetlen támogatás mellett egyre nagyobb teret kap a vidékfejlesztés, az ott élők életminőségének javítására.

Az EU-s tagságunk miatt mi is az uniós modellbe illeszkedünk bele: amelyben adott a közösségi támogatás, amivel párhuzamosan működik egy vele egyeztetett, viszonylag szűk körű nemzeti támogatási lehetőség. A két forrás együtt összegében jelentősen meghaladja a korábbi évek szintjét.

A nemzeti támogatás lehet:

 • egyedüli támogatási forma a hazai forrásból,
 • társfinanszírozó nagyobb nemzeti program részeként (AVOP, NVT).

A támogatás elnyerhető:

 • kérelemmel, amikor a meghirdetett összeg alanyi jogon jár a termelőnek
 • pályázattal, amikor a feltételek teljesítése pályázattal igazolható, ill. vállalható, és a támogatás odaítéléséről jogszabályban megjelölt szervezet dönt.

 

A nemzeti támogatás legfontosabb jogcímei:

1. Agrárfinanszírozás a termelés érdekében felvett éven túli hitelek kamattámogatása és kezességvállalása formájában.

2. Biológiai alapok fejlesztése, amely a meglévő biológiai alapok (génbankok, őshonos növény- és állatfajták stb.) fenntartási, elterjesztési és korszerűsítési költségeihez járul hozzá mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés területén.

3. Az állattenyésztési támogatások két területet érintenek:

 • részben tenyésztésszervezési feladatokat támogatnak (pl. törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat, mesterséges termékenyítés, állatnyilvántartás stb.),
 • részben az Unió által előírt állatjóléti és haszonállat-tartási szabályok többletköltségeihez járulnak hozzá a vágósertés és vágóbaromfi ágazatokban,
 • részben néhány állattenyésztési ágazatban a tenyészállomány fenntartását, ill. beállítását segíti. Ilyen a húshasznú lótartás, a tenyészbika-, -kos és –kecskebak beállítása, a méhészet, nyulászat, halászat.

4. Az erdészeti ágazatban támogatott

 • az erdőtelepítés és fásítás,
 • az erdőfelújítás és erdőnevelés,
 • a jóléti erdőfenntartás,
 • a magán-erdőgazdálkodás szakirányítása és szakmai szerveződése.

5. Az agrárpiaci támogatások egy része a termelői költségek csökkentését segíti egyes állatbetegségek és karantén növényi károsítók leküzdésében, laboratóriumi vizsgálatoknál.

6. A vízgazdálkodási program a belvízkárok megelőzésére, csökkentésére

 • vízkárelhárítási létesítmények fejlesztéséhez,
 • a meglévők üzemeltetéséhez és karbantartásához
  járul hozzá.

7. Az oktatás, kutatás, képzés területén

 • a mezőgazdasági termelőknek nyújtott szaktanácsadás,
 • különböző ismeretátadási formák és
 • farmgyakornoki programok megvalósulása támogatható.

8. Az agrárgazdasági szolgáltatások keretében a különböző termelői szövetkezések (szövetkezetek, csoportok, gépkörök) kapnak működési támogatást (tejszövetkezet alakulásit is).

9. Az agrárfoglalkoztatás támogatása címén a társadalombiztosítási járulék részbeni megtérítését vállalja a költségvetés minden munkáltató számára. Ilyen az egyéni vállalkozó és a főfoglalkozású őstermelő is.

10. Az egyéb szakmai feladatok keretében

 • a termőföld rendeltetésszerű hasznosítása,
 • a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás,
 • a természetes vizek halállománya és
 • az ültetvénytelepítés élvez támogatást.

A támogatásokat csak regisztrált gazdálkodók és gazdaságilag életképes üzemek nyerhetik el. Egyes jogcímekre előleg is igényelhető. A költségek áfa-mentes része lehet támogatási alap. Az igénylési, pályázat-beadási határidőket túllépni nem lehet.

A támogatási rendelet 2006 végéig lesz érvényes, ezért az ismertetés olyan jogcímeket is tartalmaz, amelyekre már csak 2005-ben lehet számítani.

További információ a www.vetesforgo.hu honlapon olvasható.

Megosztás

Édenkertész válaszol

Szeretném megtudni az aprólevelű b. fikusz szaporítását.

Szaporításra legalkalmasabb időpont a tavasz, amikor a hajtási periódushoz megfelelő fényviszonyok is társulnak.

Részletek »

Fotójáték

Legfrissebb fotó:

Levendula

Kvízjáték

Aktuális játékunk:

Egy csodás palackkert tulajdonosa lehetsz

Eseménynaptár

Szaknévsori ajánló profi kiváló ügyfeleink közül Regisztráljon Ön is

1172 Budapest, Szikra u. 1.
6300 Kalocsa, Malom u. 27.
1021 Budapest, Budakeszi út 95.
7763 Egerág, Kertész dűlő 595.