A vidék élni akar!
Fazekas Sándor társadalmi vitára bocsátotta a Vidékfejlesztési Minisztérium 10 éves Nemzeti Vidékstratégiáját a karcagi Nagykunsági gazdafórumon. A stratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden érintett számára érezhető javulás következzen be.

Indul a 10 éves vidékstratégia társadalmi vitája

 

Az agrárstratégia megalkotásával és végrehajtásával a tárca a vidéki Magyarország egészének megújítására törekszik. Ennek érdekében négy átfogó területről; az agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésről, az élelmiszergazdaságról valamint a környezet védelméről határoz meg tennivalókat.

A harmadik évezredben a nemzet csak akkor érezheti magát biztonságban, ha tudatosan védi tájainak épségét, lakosait jó minőségű és biztonságos élelmiszerrel látja el, és természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodik. Az ivóvízbázisok, a talajok, az élővilág és a környezeti állapot megőrzése nemzetbiztonsági jelentőségű, stratégiai feladatok.

Magyarország történelme során mindig a vidéki gyökerekből táplálkozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott megújulni. A vidék, a mezőgazdaság és a környezet ügye nemcsak a falvakban élők gondja. A vidék sikereinek és kudarcainak a társadalom minden tagja részese. Bár természeti adottságaink – termékeny földjeink, termál-, gyógy- és ivóvízbázisunk, változatos természeti tájaink, élelmiszereink ¬- kiválóak, mégsem tudtunk élni velük.

A vidéki életfeltételek jelentős romlásának, a mezőgazdaság további hanyatlásának, a „dél-amerikanizálódási" folyamat megállításának érdekében gyors és alapvető gazdaság- és társadalompolitikai fordulatra van szükség. Ezt a célt szolgálja az eddig hiányzó Nemzeti Vidékstratégia, amely hosszú távú jövőképet, világos alapelveket valamint cselekvési programokat határoz meg a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom újraélesztésére.

 

videk-fejlesztes-mezogazdasag_width
Magyarország mindig a vidéki gyökerekből táplálkozva tudott megújulni...

 

A stratégia központi, átfogó céljai a következők

  • a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása
  • a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása
  • az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság megszüntetése
  • agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása
  • az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése
  • helyi erőforrásokra és rendszerekre támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése
  • a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása
  • a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása A Nemzeti Vidékstratégia az átfogó célok megvalósításához konkrét teendőket és nemzeti programokat fogalmaz meg.

Magyarország szándékaink szerint olyan ország lesz, ahol az európai sokszínű, minőségi mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá. Úgy állít elő értékes, egészséges, biztonságos és génmódosítás-mentes élelmiszereket, hogy közben védi talajait, ivóvízbázisait, az élővilágot, a tájat és benne az embert közösségeivel és kultúrájával. Egyúttal munkát és megélhetést biztosít a lehető legtöbb állampolgár számára.

Helyre kívánjuk állítani a vidéki élet becsületét és vonzerejét, hogy újra büszkeség és öröm legyen vidékinek lenni és vidéken élni. A tárca arra törekszik, hogy a legszélesebb társadalmi párbeszéd előzze meg a stratégia és az erre épülő sarkalatos kerettörvény elfogadását.

Kérjük, hogy vegyenek részt a vitában, alkossuk meg együtt a nemzeti érdekeinket szolgáló vidékstratégiánkat, a „magyar vidék alkotmányát".

A véleményeket a videkstrategia@vm.gov.hu e-mail címre várjuk május 31-ig.

értékelés