CÍMKÉK kutatás szabadság
Mekkora a szavak ereje?
Érdekes kutatást tett közzé a napokban a Pew Research Center. Felmérésében azt vizsgálta, milyen értékeket társítanak az amerikaiak olyan kifejezésekhez, mint a kapitalizmus, a szocializmus vagy épp a milícia. Az eredmények szerint a szocializmus nem is olyan negatív kifejezés, mint hinnénk, de a kapitalizmust sem értékelik olyan pozitívan, mint várnánk.

Politikai retorika

 

A Pew központ felmérésében kilenc, a politikai retorikában gyakran alkalmazott szóhoz és kifejezéshez társított reakciókat vizsgálta.

Megállapításaik szerint a szocializmus kifejezését inkább negatívan értékelik, míg a kapitalizmust inkább pozitívan, de az arányok egyik szó esetében sem utalnak jelentős többségi állásfoglalásra. A válaszok szerint a kapitalizmus kifejezését 52 százaléknyian értékelik pozitívan, és 37 százaléknyian negatívan, míg a szocializmus szóhoz 29 százalék társít pozitív értékeket és 59 százalék negatív gondolatokat.

Fontos ugyanakkor, hogy a válaszadók értékelése pártszimpátia szerinti megoszlásban látványos eltéréseket mutat. Míg a republikánusok 77 százaléka számára bír negatív értékekkel a szocializmus, és 62 százaléka értékeli pozitívan a kapitalizmust, addig a demokraták közel hasonló arányban értékelik pozitívan és negatívan mindkét kifejezést. Utóbbiak 44 százaléka pozitívan reagált a szocializmus kifejezésére, 47 százaléka pedig a kapitalizmus gondolatára. Közel ugyanezek az arányok állnak a negatív oldalán is: a demokrata szavazók 43-43 százaléka számára mindkét szó negatív tartalommal bír.

 

beszélgetés

 

A nemek értékelése között is kimutatható különbség, bár nem olyan jelentős. A nők néhány százalékkal többen reagálnak pozitívan a szocializmus, valamelyest kevesebben a kapitalizmus kifejezésére, mint a férfiak. A korcsoportokat tekintve az eredmények szerint az életkor előrehaladtával csökken a szocializmust pozitívan és nő a kapitalizmust pozitívan értékelők aránya. Míg a harminc éven aluliak közel azonos arányban értékelik a két kifejezést (43% pozitívan, 48-49% negatívan), addig a 65 éven felüliek 14 százaléka társít csak pozitív és 73 százaléka negatív értékeket a szocializmushoz, míg 56 százalék értékeli pozitívan és 29 százalék negatívan a kapitalizmust.

Milícia és család

A felmérés szerint az amerikaiak legnagyobb arányban a családi értékek kifejezését értelmezik pozitívan, míg a legtöbben a milícia szóhoz társítanak negatív gondolatokat. Előbbire a megkérdezettek 89 százaléka pozitívan reagált, igaz, meglepő módon 9 százalék negatív érzelmeket társított hozzá. A fegyveres szolgálatot nem hivatásszerűen, hanem társadalmi munkában végző szervezeteket takaró milícia kifejezéshez ezzel szemben 65 százalék társított negatív és 21 százalék pozitív konnotációt. A két kifejezés esetében egyébként ismételten különbséget mutat a pártszimpátia szerinti bontás. A republikánusok 94, a demokraták csak 83 százaléka számára jelentenek pozitívumot a családi értékek. Ugyanakkor a milícia kifejezését az utóbbiaknak 70, míg az előbbieknek 59 százaléka utasítja el.

Polgárjog, állami jog

A korábban említettek mellett a kutatók az állampolgári jogok, szabadságjogok, állami jogok, libertarianizmus és progresszivitás kifejezését is vizsgálták.

A progresszivitás kifejezését 68 százalék pozitívan, 23 százalék negatívan értékelte, míg az autoritarizmus ellentettjeként használt libertarianizmusra 38 százalék reagált pozitívan, 37 százalék pedig negatívan. Az állami jogokat és polgári szabadságjogokat a megkérdezettek bő kétharmada pozitív kifejezésnek, mintegy 15 százaléka negatív kifejezésnek találta, miközben az állampolgári jogokhoz közel 90 százalék pozitív, 10 százalék negatív értékeket társított.

értékelés