A kertészkedés hatása a gyerekekre

A kertészkedés hatása a gyerekekre
Kutatások igazolják, hogy a gyermekek sokkal boldogabbak és gyorsabban fejlődnek a készségeik, képességeik, ha részt vehetnek a kertészkedésben.

A kertészkedést nem lehet elég korán elkezdeni


 

lany-kertesz
Mert kertészkedni megéri...

Az Angol Királyi Kertészeti Társaság által végzett kutatás 1300 pedagógus és 10 iskola bevonásával készült. Arra az elsődleges következtetésre jutottak a megvizsgált iskolák diákjai között, hogy sokkal rugalmasabbá, magabiztosabbá, életrevalóbbá váltak azok, akiket rendszeresen bevontak otthon a kertészkedésbe, mint társaik, akiknek ebben nem volt részük.

Éppen ezért a Királyi Kertészeti Társaság azt javasolja, hogy vezessék be az iskolai oktatásba a kertészkedést, mint alapvető oktatási-nevelési módszert a tanterven kívüli tevékenységek (extrakurrikuláris) körébe, vagyis az iskolák rendelkezzen egy gyakorlókerttel.

A Neveléstudományi kutatásokért Nemzeti Alapítvány kutatói gyakorlatba ültették az előző tanulmány eredményeit, és leírták, hogy az ilyen módon nevelt gyerekek tanulási igénye sokkal magasabb, mint társaiké.

Azt is észrevették, hogy ezek a gyerekek sokkal fogékonyabbak a kreatív problémamegoldásra, és könnyebben sajátítják el az íráshoz és számoláshoz szükséges készségeket.

A kutatás egyértelműen rámutatott arra, hogy az iskolai kerteknek, kertészkedésnek a legnagyobb eredménye az, hogy a gyerekek örömmel, boldogan tanulnak, hiszen képessé válnak a száraz, elméleti tudást gyakorlatba ültetni, valódi élettapasztalattá átalakítani.

A gyermekeknek megengedték, sőt bíztatták őket, hogy bepiszkolják a kezüket, a szó minden értelmében. A résztvevő tanárok tapasztalatai alapján ennek az eredménye egy aktívabb-, érdeklődőbb jellegű tanulás, tudásvágy, kíváncsiság lett.

A kertészkedés és annak változékony természete - az időjárás, a körülmények bármikor megváltoztathatják azt, amit mi elterveztünk - sokkal rugalmasabb és gyakorlatiasabb gondolkodásra és önnálló problémamegoldásra késztették a gyerekeket.

 

kerteszkedesi-kellekek
Gyermek-szerszámok

 

Az sem elhanyagolható, hogy a kicsi gyermek a kertben rovarokkal, gilisztikkál és hernyókkal kerül mindennapi kapcoslatba, ez pedig segít legyőzni a gyermekek félelmeit, valamint türelemre neveli a legkisebbeket is: várni amíg kivirágzik a növény, beérik a termés, megtapasztalni a várakozás eredményének kézzelfoghatóságát és örömét.

A kertészkedés ugyanakkor kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekekkel az egészséges életről, az egészséges táplálkozásról beszélgessünk, és mindezt ki is próbáljuk, hiszen melyik gyerek nem kóstolná meg szívesen azt a zöldséget, melyet ő maga termesztett.

"Azokból az oktatási intézményekből, ahol alkalmazzák a kertészkedést, mint nevelési módszert, sokkal fogékonyabb és rugalmasabb gyerekek kerülnek ki a mindennapi életbe" - mondta Dr Simon Thornton Wood, a Neveléstudományi kutatásokért Nemzeti Alapítvány kutatási igazgatója.

értékelés