Honnan tudja a bíróság, hogy kinél jobb a gyereknek?

Egy gyermeknek az a legjobb, ha családban nő fel, a szülei közelségében és a testvéreivel, ha vannak. Ám előfordulnak olyan helyzetek, amikor annyira megromlik a szülők egymás közötti kapcsolata, hogy mindenkinek jobb lesz, ha szétválnak.

 

Amennyiben közös kiskorú gyermekeik vannak, a gyermekelhelyezés a szülők megállapodása alapján történik meg elsősorban. Ha nem tudnak megegyezni a kérdésben, akkor a bíróság fog dönteni a kiskorú gyermek érdekét figyelembe véve.

 

Ha nem indítanak válópert, ám a házastársak között fennálló életközösség megszakad, akkor is kötelező a gyermekek elhelyezéséről dönteni. Ha megegyezni nem tudnak, bármelyikük keresettel kérheti a gyermek nála történő elhelyezését.

 

A gyermekelhelyezés

 

A bíróság azt a szülőt ruházza fel a szülői felügyeleti joggal, akinél a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődése biztosított. A bíróságnak minden esetben a gyermek érdekeit szem előtt tartva kell eljárnia. A körülményeket részletesen fel kell tárnia, és azokat összességükben értékelve hoznak döntést.

https-__drsass.hu_-_2024_aprilis_-_cikk1.

Mit jelent a körülmények részletes feltárása? Itt nagyon sok minden reflektorfénybe kerül. A legfontosabb, amit a bíróság szem előtt tart, az az állandóság biztosítása, ami a gyermek számára elengedhetetlen. Ez elsősorban a személyes kapcsolatok állandóságára utal.

 

Nagyon fontos a döntés szempontjából a szülők egyénisége, erkölcse, életmódja is. Vizsgálják a gyermekhez való ragaszkodás őszinteségét, a nevelési képességeket, az iskoláztatási lehetőségeket is. Továbbá megnézik, melyik szülőnél van jobban biztosítva a gyermek tartása, egészségügyi ellátottsága és gondozása. Nem perdöntő jellegű, de az anyagi helyzet és a lakhatás is kivizsgálásra kerül.

 

Mit vesz figyelembe a bíróság?

 

A bíró többször is találkozik a szülőkkel, megismeri egyéniségüket, mentalitásukat, úgyhogy a bíróság személyes meggyőződése is számít a döntésben. A testvérek közös elhelyezését is szem előtt tartja, viszont nem minden esetben.

 

Támaszt nyújthatnak ugyan egymásnak, de van olyan, hogy az egyik szülőtől való elszakadás nagyobb fájdalmat okoz a gyermeknek, mint a testvérétől. Ezekben az ügyekben egyedileg értékelik a körülményeket.

 

A házastársi hűséget sértő magatartás akkor vehető figyelembe, ha az önzést, közömbösséget, felelőtlenséget tükröz a családdal szemben. Önmagában nem értékelhető, figyelemmel kell lenni az előzményekre és a másik fél hozzáállására is.

 

Külső vélemények

 

A szülő korábbi viselkedését is figyelembe veszik, akkor is, ha a körülményeit átmenetileg rendezte a per folyamán. A pedagógus véleményét is kikérik, hiszen ő az, akinek hosszabb távú tapasztalatai vannak a gyermekkel kapcsolatban. A gyermekjóléti szolgálat környezettanulmányt is készít, hogy a bíróság meggyőződhessen a lakóhely megfelelőségéről.

 

A gyermek közvetlen meghallgatása mellett vagy helyett sor kerülhet igazságügyi pszichológus szakértő bevonására. A gyermeken kívül az összes érintett személy vizsgálatát el kell végeznie, majd ezután alkothatja meg véleményét.

 

értékelés