Add nekem! - avagy jó adni?
Minden emberi kapcsolat az adás és az elfogadás képességén alapul. Az örömszerzés nekünk is örömet okoz. Ez már gyermekkorunktól megfigyelhető, hisz a játékok cserélgetése is ennek a kezdeti formája. Mégsem mindig önzetlen. Milyen igényeket is elégítünk ki, ha adunk?

Újra meg újra adunk és elfogadunk: gondolatokat, érzelmeket, életformát, biztonságot, szexuális örömöket.(Popper Péter)

Amíg adni tudunk, tudunk elfogadni is. Hellinger tanítása szerint egy kapcsolat boldogsága attól függ, mennyit ad egymásnak és mennyit fogad el egymástól a két ember. Minél többet adunk és fogadunk el, annál mélyebb a boldogságunk. Ha az adás és elfogadás kiegyenlítődik, akkor könnyedséget érzünk, igazságosságot és békét. Így az adásra való képességünk az altruizmus - önzetlenség, segítségnyújtás - témaköréhez is szorosan köthető.

Add nekem! - avagy miért jó adni (pénzt, simogatást, jó szót)?
Ha adunk, könnyedséget érzünk

Másokért, vagy önmagunkért adunk?

Hisz bármit is adunk, azt nem csupán másokért, hanem a saját életünk gazdagítására, a saját örömünkre is szolgál. Nem mindig másokért tesszük, amit teszünk. Nem feltétlenül a büntetés elkerülése végett, vagy jutalomért, kötelezettségből esetleg sajnálatból. Hamvas Béla szerint az adásnál az igazi kényszer sohasem a hiányok betöltése, hanem a fölösleg elajándékozása. Aki ad, majdnem mindig jobban rá van szorulva az elfogadóra, mint fordítva. Ezért aztán a hálája is mélyebb és a diadala is. Önmagunkért adni, néha önzőség is, mert háttérbe szoríthatja az ajándékozás ősi vallási, mitológiai atmoszféráját.

Hogyan, és mennyit adunk?

Sok tanulmány született a nemek közti ajándékozási szokásokról és ezek örömszerzésen kívüli motivációiról is. A legtöbb ajándékozási kutatás arra fókuszál, hogy az ajándékozó, a megajándékozott illetve az ő kapcsolatuk hogyan befolyásolják az ajándékozást. Egy tanulmány azt mutatta, hogy az ajándékozók hagyják magukat egy harmadik személy által befolyásolni, amikor ajándékot választanak. Így a látszólag személyes ajándékok tulajdonképpen az ajándékozó szociális környezetének más tagjaival való kapcsolatát is tükrözik..

Add nekem! - avagy miért jó adni (pénzt, simogatást, jó szót)?
A férfiak gyakrabban ajándékoznak taktikai megfontolásból

Ajándékozás és evolúció

Az evolúciós pszichológia, mint elméleti rendszer alapján is vizsgálták az ajándékozás két aspektusát a felnőttek körében. Megnézték, hogy a nemi különbségek milyenek a szerelmi partner részére történő ajándékozásban, valamint  az ajándékra való összeg menyiségét is a különböző személyek között. Külön vizsgálták a partner, közeli rokonok, és a barátok megajándékozásának szokásait is. Az eredmények szerint a férfiak gyakrabban adnak ajándékot taktikai megfontolásból a partnerük részére, mint a nők. Az ajándék mennyiségére és értékére vonatkozóan mindkét nem a partnert tartja első helyen, majd a rokonok és végül a barátok következnek. Az eredmények a következő pszichológiai mechanizmusokkal magyarázhatóak: partnereknél a  alkalmasság, a közeli rokonoknál a büszkeség, a közeli barátoknál a kölcsönös önfeláldozás dominál az ajándékozás során.

értékelés