Nemsokára iskola! - Figyejünk oda a diszlexiára

Nemsokára iskola! - Figyejünk oda a diszlexiára
Már Morus Tamás is megírta az Utópia című művében, hogy egy nemzet műveltségét olvasottsága határozza meg. Magyarországon az iskolás kórú gyerekek 5-6%-a küzd valamilyen olvasási nehézséggel. De ennél lényegesen több felnőtt embert is érint ez a probléma. A későn felismert diszlexia még kezelhető?

Fontos tudni, hogy  a diszlexia egy rendellenesség, és egészséges, normális intelligenciával rendelkező gyerekeknél fordul elő, akik feltehetően valami agyi eltérés folytán rendkívül nehezen tanulják meg a szavak felismerését.

Diszgráfiának nevezzük, ha az írással van probléma, és diszkalkuliának, ha valaki nehezen igazodik el a számok világában. A diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia közös tőről fakadnak, közös az oki tényezőjük. A diszlexia és a diszgráfia szorosabb kapcsolatban áll egymással, a kettő többnyire együtt szokott előfordulni. Míg a diszkalkulia előfordul úgy is, hogy olvasás, írászavar nincsen mellette.

Az olvasás tanulásáról

Egy átlagos első osztályos gyerek 9 hónap alatt tanul meg olvasni, egy diszlexiásnak ennyi idő nem elég. 70 éve kutatják ezeket a diszfunkciókat, de pontos okait nem ismerik. A hátterében több tényező is állhat. Bizonyos esetekben örökölhető, gyakori az is, hogy különböző részképességek, melyek az olvasáshoz, íráshoz vagy számoláshoz kellenek, sérültek vagy nem eléggé fejlettek. Ezt súlyosbíthatja a nem megfelelő olvasás tanítási módszer is.

A diszlexia tünetei már kisgyermekeknél is felfedezhetők

Nemsokára iskola! - Figyejünk oda a diszlexiára
Tünetei már kisgyermekeknél is felfedezhetők
A diszfunkciók néhány jellemzője már pici korban is felfedezhető, például ha a kicsi mozgása ügyetlen, téveszti a bal- és jobb irányokat. Az ábrák felismerése is nehezen megy neki. A diszlexiások makacs betűtévesztők. Ha a gyermek nem lesz tisztában az irányokkal nem lesz képes megkülönböztetni például a p betűt, a b és d betűktől. A hangok elkülönítése, egymás után rendezése, valamint a beszéd megértése sem működik jól esetükben ezért jól felismerhető, hogy valami nincs rendben. Nem szabad azt hinni, hogy ezek a gyerekek a konkrét utasításokat vagy a hozzáfűzött szavakat nem értik, hanem a szavak egymáshoz való viszonyával van problémájuk. A ragok, jelek használatában bizonytalanok. Ezért az adott információnak így csak a fele jut el hozzájuk, ami nagyban nehezíti a szövegértésüket.

 

A beszédben is megnyilvánul

A megkésett beszédfejlődés, a súlyos beszédhiba és az átszoktatott balkezesség is rizikó tényező. A szókincsükben, a kifejezőkészségükben, a nyelvi rendszerükben is eltérés van. Tőmondatokat használnak, nem fejezik ki választékosan magukat, sokszor körül írják a dolgokat.

(Forrás: freepress.hu)

A diszlexiában a fiúk érintettebbek

A diszlexiások közül 10-szer több a fiú, míg a diszkalkulia gyakrabban érzékelhető lányoknál. Magyarországon kb 60 ezer általános és középiskolás küszködik számolási zavarral. Környezetük sokszor azt hiszi róluk, hogy értelmi fogyatékosok, pedig erről szó sincs. Sőt, közülük sokan kiemelkedően teljesítenek más tantárgyakban. Ezek a diszfunkciók sokszor képtelenné teszik a gyerekeket a beilleszkedésre, s ez maradandó lelki sérüléseket okoz nekik, ezért is lényeges a korai felismerés, hiszen ez a rendellenesség már óvodás korban felfedezhető.

A diszlexia gyógyítható

Nemsokára iskola! - Figyejünk oda a diszlexiára
Nem mindegy, hogyan tanulunk olvasni
A szűrővizsgálatokon a meglévő képességeket térképezik fel és aztán erre építik a gyógymódot. A diszlexia és társai nagyon eredményesen javíthatók, különösen akkor, ha már óvodás korban elkezdik a terápiáját. A terápia az iskola megkezdése előtt kb egy évig szokott tartani, javarészt készségfejlesztésből áll. Azokat a sérült, vagy ki nem alakult részfunkciókat fejlesztik, amelyre majd épül az olvasástanítás.

 

Nem mindegy, hogyan tanulunk olvasni

Anyanyelvünket 5-6 évig tanuljuk, ezzel szembe a betűk megismerésére az iskolában csak néhány hónapunk van. Ezért a diszlexia kialakulása szempontjából nem mindegy az olvasástanítás módszere. Szakemberek szerint például a szóképek alapján tanított gyerekeknél, valamint a betűtanítás rossz sorrendje vagy a gyorsított tempó miatt gyakrabban alakul ki diszlexia, mint azoknál, akik szótagoló olvasást tanulnak. Vagyis először a betűket, aztán a szótagokat, szavakat és végül a mondatokat gyakorolják. A középiskolás tanulóknál a diszlexiás terápia az érzékelés fejlesztésére, a helyesírás begyakorlására, az értő olvasás elsajátítására és a nyelvi kreativitás fejlesztésére koncentrál. Ezeket a diszfunkciókat nem lehet  csak úgy egyszerűen kinőni mint egy gyermekkori rossz beidegződést, ezért kiemelkedően fontos a szülők felelőssége. Ugyanis, ha nem ismerik fel időben a problémát, az megakadályozhatja a gyermek tovább tanulását és így egész további életére kihatással lehet.

értékelés