A tóápolás kalendáriuma: január-április

A tóápolás kalendáriuma: január-április
Az itt következő kalendárium a még tapasztalatlan kertitó-tulajdonosoknak szól. Megtudhatjuk belőle, az év mely hónapjában milyen munkálatokat kell elvé­gezni, és melyek azok az idő­pontok, amelyeket mindenkép­pen észben kell tartanunk.

Természetesen minden tó egye­di és megismételhetetlen, ezért nem biztos, hogy az itt felsorolt lépések mindegyike értelmez­hető a saját tavunkra vonatkoz­tatva. Fogjuk fel ezért a kalendá­riumot iránymutatónak! Éves szinten nézve a jól működő kerti tó nem sok feladatot ad a kertészkedőknek, néhány, alkal­mankénti munkacsúcstól elte­kintve. Semmiképpen nem sza­bad viszont alábecsülnünk az apró, de annál hatékonyabb munkafogások, ill. a tavi és tó körüli rendszeres ellenőrzések szerepét.

Ez a munkanaptár csak a már mű­ködő tavak munkálatait sorolja fel, nem tér ki az új építésű ta­vakkal járó speciális teendőkre!

 

havas-to
A tó felszínének legalább 1/10-e legyen hómentes

 

Január


Az év első hónapjában az idő­járás nem sok munkát követel a kerti tó körül. Bár az utóbbi időszakban sokszor volt enyhe a tél, az éghajlatunkon mégis mindig számolni kell vele, hogy akár vastag jégréteg is beborít­hatja a tavunkat.

 • Ellenőrizzük, hogy a helyén van-e a befagyásgátló; elekt­romos berendezés esetén pedig a hőmérséklet-szabályozóra nézzünk rá naponta.
 • Ellenőrizzük a levegőztetőszivattyút vagy a membránszi­vattyút, mert ha megfagy a kilépő kondenzvíz, az tönk­reteheti a kicsi szivattyúkat.
 • A parton feltorlódó jégpáncél veszélyeztetheti a meder pe­remének az épségét, ezért óvatosan távolítsuk el.
 • Ha hó esik a befagyott tó jegére, akkor azt távolítsuk el, hogy több fény jusson át a jégen. A feszín legalább 1/10-e legyen hómentes.

 

Február


Nagyban függ az időjárástól, milyen teendőkkel kell számol­nunk februárban. Tapasztalat szerint még nincs itt az ápolási munkák ideje - főleg nem, ha még be van fagyva a tó. Mihelyt azonban melegszik az idő, indul­hat a szezon. A külső hőmérsék­lettől függően a hónap végén akár már ki is hajthatnak az első növények, a tóparti évelőkön pedig megjelenhetnek az első virágok.

 • Óvatosan távolítsuk el a tó­parti évelő virágok és dísz­füvek elhalt részeit, még mielőtt kihajtanának.
 • Ha kő vagy fa járólapokból kirakott ösvény vezet a tó kö­rül, ellenőrizzük, hogy szilár­dan a helyükön vannak-e a lapok.
 • Ha az időjárás engedi, a hó­nap vége felé szedjük fel a befagyásgátlót.
 • Halásszuk ki a vízből az elhalt növényi részeket, még mielőtt a fenékre süllyednének.
 • Nézzük végig a parti része­ket, nincsenek-e a tél folya­mán elhullott állatok tetemei (halak, gőték). Egyúttal ellenőrizzük a halakat is.
 • Visszavághatjuk a nádat és a többi magasabb termetű fűfélét, amelyeknek a vízszel­lőztetés miatt hagytunk meg télire a zsombékjait.
 • Az időjárástól függően már megérkezhetnek a tavunkhoz az első kétéltűek, a párzási időszakra. Ilyenkor lehetőleg úgy dolgozzunk, hogy az mi­nél kevésbé zavarja az álla­tokat.
 • Hozzuk elő a téli helyéről a tószivattyút, ill. a szökőkutat, ha van; és helyezzük el is­mét a tóban. Előtte egy vö­dör vízben ellenőrizzük, mű­ködnek-e.
 • Napközben több órára mű­ködtessük a vízesést és a patakot, hogy mozgassuk át, oxigénnel dúsítsuk fel a tó vizét.

 

beka

Ilyenkor már megérkezhetnek a tavunkhoz az első kétéltűek!

 

Március


A március az egyik legeseménydúsabb hónap a kerti tó életé­ben. Nemcsak azért, mert sok növény már virágozni kezd ilyen­kor, hanem azért is, mert a gon­dok is elkezdődnek. A fény egy­re több, a hőmérséklet nő, pil­lanatnyilag viszont még hiányzik a tápanyagfogyasztó növényzet, ezért robbanásszerűen szapo­rodásnak indulnak az egysejtű algák; zavarossá téve az addig tiszta vizet.

 • Március folyamán tegyük tel­jesen rendbe a tavat, de köz­ben figyeljünk a kétéltűek petéire! (A növényeken láthatók a peték alkotta fonalak vagy csomók). A felesleges és a kihajló növényeket távolítsuk el, mielőtt túlnövik a tavat. Ha vízi- vagy mocsári növényt távolítunk el, ne feledjük, hogy sok tólakónak ez a búvóhe­lye. Mielőtt kivesszük a nö­vényt, a rajta lévő állatokat tegyük vissza a vízbe.
 • Kutassuk végig a tópartot, nem nőtt-e ki a vízinövények gyökere - ez ugyanis a víz­veszteség egyik forrása.
 • Járjuk körül a partvonalat, el­lenőrizzük, hogy működik-e a hajszálcsöveket lezáró gát, és szükség esetén javítsuk ki!
 • Egyenlítsük ki a perem szint­különbségeit, és szükség esetén ilyenkor javítsuk meg a szigetelést, még mielőtt új­ra benövi a növényzet.
 • Takarítsuk ki azokat a része­ket, ahol fennáll a veszélye, hogy földdel vagy növényi részekkel töltődik fel az egyéb­ként működő kapilláriszárral rendelkező tó.
 • Nagy nyomással mossuk le a dekorációs elemeket, majd helyezzük vissza őket a tóba. A mohák és zúzmók nem ká­rosak, ellenkezőleg, tehát még véletlenül se irtsuk ki azokat.
 • Nézzük végig a vízi- és a víz­parti növényzetet, adott eset­ben ültessünk újakat, gon­doskodjunk a fajgazdagság­ról. Ha lehet, ne használjunk tóföldet, hanem közvetlenül a tóba ültessünk.
 • Az időjárástól függően már­cius közepén-végén tegyük vissza a tószűrőt a helyére.

 

toba-csordogalo-viz

Április


Már egyre több növény ébred fel a téli nyugalmából, és örvendez­teti meg a kerttulajdonost a virágpompájával. A tó napról nap­ra egyre érdekesebb, mert a nö­vényzet és az állatvilág is állan­dóan fejlődik. Ilyenkorra már le­rakta a tojásait a legtöbb kétéltű és vízi rovar, sőt a lárvák egy ré­sze is kikelt már. Megindul az élet a vízben és a víz körül.

 • Rendszerint nem kell már éj­szakai fagyokra számítani, beüzemelhetjük a csobogó­kat, habosító fúvókákat.
 • Ilyenkor különösen bőséges a kínálat a vízinövényekből. Ha eddig nem telepítettünk még, akkor áprilisban hozzuk be a lemaradást.
 • Négy hét használat után fél­tétlenül tisztítsuk ki a tószivattyú szűrőszivacsát.
 • Erősen száll a pollen, és sár­gásbarna fátyolos bevonatot hagy a vízfelszínen. Nagyon finom szövésű merítőhálóval rendszeresen húzzuk le, hogy ne dúsuljon fel a tápanyag a vízben.
 • Tegyünk szűrőt a tó túlfolyó­jára, nehogy a tólakók is be­lekerüljenek.
 • Április végén, május elején már nyugodtan megvehetjük a trópusi vízinövényeket.
 • Rendszeresen, 14 naponta ellenőrizzük a vízminőséget (egyszerű kivitelű felszerelés is elég hozzá).

 

A tóápolás kalendáriuma
Január - Április Május - Augusztus Szeptember - December

 

kerti-tavak

 

 

Forrás: Kerti tavak

értékelés