A tóápolás kalendáriuma: szeptember-december

A tóápolás kalendáriuma: szeptember-december
Az ősz megérkezésével a kerti tó karbantartása már jóval több munkát ad számunkra. Itt az ideje, hogy felkészítsük tavunkat a télre. Lássuk, milyen teendőink vannak szeptembertől decemberig.

Szeptember, október


Ez a két hónap már inkább mun­kát ad, mint örömet, mivel las­san fel kell készítenünk a tavat télire. Természetesen még ilyen­kor is lehet nagyon szép a tó, bár a hűvösödő éjszakák egyre több vízinövényt késztetnek rá, hogy téli nyugalomba vonuljon.

 • Halásszuk le, és távolítsuk el a békalencsét és a fona­las algákat, még mielőtt a tófenékre
  oszi-kerti-to
  Készítsük fel tavunkat a télre
  süllyednének.
 • Szeptembertől már ne etes­sük a halakat, mivel sokuk 10 °C alatt befejezi a táplálko­zást, és egyfajta téli nyuga­lomba vonul.
 • Feszítsük ki a lombvédő há­lót, hogy összegyűjtse a hulló faleveleket. Naponta járjuk végig a háló szegélyeit, nem akadt-e véletlenül bele kicsi madár, sün vagy más apró állat.
 • Az összegyűjtött lomb egy részét tartsuk meg, és készít­sünk belőle kupacokat, amit kétéltűek, sünök használhat­nak majd téli rejtekhelyül.
 • Legkésőbb október végéig szerezzük be a befagyás­gátlót!
 • Ha teleltetni akarunk a trópu­si vízinövényekből, akkor ilyenkor vegyük ki és helyez­zük el akváriumban az erre szánt példányokat.
 • A tavirózsák elöregedett tönkrement leveleit csípjük le, lehetőleg minél közelebb a rizómához, majd távolítsuk el.
 • Vegyük ki a vízből a szivattyút, nyissuk ki azokat a ré­szeit, amelyeket szerszám használata nélkül is lehetsé­ges, és tisztítsuk meg minden szennyeződéstől. Vízzel telt vödörben teleltessük. Ugyan­így járjunk el a szökőkutakkal, csobogókkal, és minden ha­sonló berendezéssel.
 • Ameddig csak lehet, hagyjuk a vízben a szűrőt, és a meg­szűrt vizet visszavezető víz­esést, patakot is üzemeltes­sük. Még az első fagyok előtt idejében szedjük viszont össze a berendezéseket, és alapos tisztítás után tegyük el őket a téli helyükre.
 • Óvatosan kössük össze a ná­dat, a gyékényt, a kákát és a magas díszfüveket, nehogy letörjenek, és a tóba essenek. A növények szárai gondos­kodnak a vízbeli gázcseréről.
 • Időben vigyük a téli helyükre a vízköpőket, a működtető kis szivattyújukkal együtt, mivel ezek a szobrok többnyire nem fagyállóak, és már a gyenge fagyok is kárt tehet­nek bennük.

 

szegely-kerti-to
Emelt szegélyes kerti tó

 

November, december


Valószínűleg az év két utolsó hónapja az eseményekben legsze­gényebb időszak a kerti tó életében. Úgy tűnik, mintha a teljes tavi élet leállt volna: a legtöbb növény visszahúzódott, a tólakó állatok pedig nem láthatók. Az élet viszont ilyenkor sem áll meg - még ha nem is így látszik -, és a következő tavaszon újra mara­déktalanul felébred minden. Télen a kerti tó tulajdonosa is kap egy kis szünetet; az alkal­mankénti ellenőrzésen kívül ke­vés a tennivaló ilyenkor. (Mit csináljunk, ha befagy a kerti tó?)

 • Eltávolíthatjuk az eddig rend­szeresen ürített lombvédő hálót.
 • Legkésőbb ilyenkor helyezzük el a befagyásgátlót.
 • Attól függően, hogy befa­gyott-e a tó, számoljunk ve­le, hogy be kell üzemelni az oxidátort, a levegőztető szi­vattyút vagy a membránszi­vattyút.
A tóápolás kalendáriuma
Január - Április Május - Augusztus Szeptember - December

 

kerti-tavak

 

 

Forrás: Kerti tavak

értékelés