5
Érdekességek a tulipánról (Tulipa)
Kutatások szerint a tulipán neve a farsi (perzsa) „toliban” szóból származik, mivel alakja hasonlít az iszlám világban oly nagyon elterjedt fejfedőre. A családba több mint 100 botanikai faj és kb. 5600 nemesített fajta tartozik. A tulipán fajok nagy része Közép-Ázsiában található meg vadon, de őshonosak Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, a Távol-Keleten és Európában is.

A tulipán és a magyarság kapcsolata

A virágok a szerelem, a kiviruló természet ősi jelképei. A tulipán ősi magyar jelkép, mely az évszázadok alatt a valóságtól eltávolodva mitológiai jelentést kapott. Perzsiában a tökéletes szerelem jele, a francia virágnyelvben a szerelem megvallásának a jele, Közép-Ázsiában a tavasz és a kivirágzó természet szimbóluma. A sárga tulipán a reménytelen szerelem, míg a fekete a tisztesség és szűziesség jelképe. A tulipán jellemző magyar motívum: fafaragásokon, kapufélfákon, fejfákon, kályhacsempéken, cserépkorsón, szűrhímzésen, szerelmi ajándékokon. Gyakori a tulipán szívvel való ábrázolása is, ami szerelmi üzenetet fejez ki.

 

belicia2

 

A tulipánok és a magyarok őshazája egybeesik

A vadon élő tulipánok "őshazája" Közép-Ázsia. Az elsődleges génközpontja, azaz eredő helye feltételezhetően a Tien-San és a Pamír-Aláj hegység, ahol egy 1000 km-es sugarú körben több mint 50 faj határozható meg. Másodlagos kisebb génközpontja a Kaukázus, a Kaszpi-tó előtere, Transz-Kaukázia és az iráni Azerbajdzsán, ahol megközelítőleg 30 faj él. A két területet olyan sáv köti össze, amely vadtulipán fajokban közepesen gazdag, de ez a sáv a magyarság első vándorlásának vonalát követi. A tulipán őshazája tehát egybeesik a magyarság őshazájaként és vándorlási útvonalaként leginkább számításba vehető területekkel. E virág nem csupán ugyanabból a földből született, amelyből a magyarság, hanem nyelvünk, világnézetünk kialakulásának is részese: létezésünk, eszmélésünk kitörölhetetlen szimbóluma.

Motívuma megtalálható a hun leletektől kezdve, egy honfoglalás kori magyar szablyán keresztül, Kun László, IV. Béla és, II. Endre által kiadott pénzeken is.

 

A tulipán története a legjelentősebb események tükrében:

 • 1000 körül török kertekről szóló írásos anyagok már említést tesznek a tulipánról.
 • 1495-1566 II. Szulejmán uralkodása a tulipán első virágkora Törökországban. A tulipán a hatalmi jelképből díszítő elemmé lépett elő és 1535 körül megjelenik a híres Izniki kerámiákon. II. Szulejmán volt az első, aki rendelettel szabályozta a tulipánhagymák árait és ennek megszegőit szigorúan megbüntette. A tulipán kiemelt szerepét szemlélteti, hogy a szultán főkertésze egyben főhóhéra is volt.
 • 1559 Busbecq Ausztriai követ tulipánhagymákat kap ajándékba II. Szulejmán szultántól.
 • tulipelegantlady
  1554-ben ausztriai nagykövetként a szultán udvarába látogató Busbecq így írta le az ott látottakat: „Körös körül mindenhol tulipánmezőket láttam. A törökök nagyon büszkék a virágjaikra, még a masírozó hadseregnek is parancsba van adva, hogy tilos a virágmezőkön átvonulnia.” A Bécsbe 1559-ben hazatérő Busbecq, nem tudva ellenállni a virág szépségének vitt haza magával néhány hagymát. Innen számítják hivatalosan a tulipán európai elterjedését.
 • 1593 Carolus Clusius megbízást kap a leideni botanikus kert vezetésére és elülteti az első tulipánhagymákat a botanikus kertben. Escluse, Charles de (Clusius) Arras (1526. febr. 19.-Leyden, 1609. ápr. 4.) németalföldi orvos és botanikus, a spanyol és a magyar flóra első ismertetője. A löweni, marburgi és wittenbergi egyetemen folytatott tanulmányok után 1551-től Montpellier-ben, Guillaume Rondelet belső titkáraként dolgozik, majd a Fugger-család mentoraként az Ibériai félsziget flóráját tanulmányozza. 1573-tól 1587-ig Bécsben a császári kertek felügyelőjeként működik, s itt ismerkedik meg Zsámboky Jánossal, Istvánffy Miklóssal, valamint a botanika első magyar mecénásával, Batthyány Boldizsárral, aki Beythe Istvánnal együtt füvészeti tanulmányútjain is kalauzolja. Kutatásai során bejárja Nyugat-Magyarországot, gyűjtéseinek eredményeit 1583-ban adja közre (Rariorum aliquot Stirpium historia, Antverpiae, Christophorus Plantinus). A Magyarországon fellelhető virágos növények rendszerezése mellett a mikológia megalapozása is az ő nevéhez fűződik: Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia címmel 1601-ben közreadja a magyarországi gombák 32 képpel díszített monográfiáját. Több idegen növény, így a tulipán, orgona és vadgesztenye európai meghonosítója.
 • 1623-1637 A Tulipománia - a világ első spekulációs tőzsdei összeomlása.
 • red-hat
  A vírusfertőzés következtében létrejött „cirmos” fajták iránti kereslet fokozódása következtében az árak meredeken szöktek felfelé. Egy példa: a 'Semper Augustus' nevű tulipán 1200 holland forintot ért 1624-ben; 3000-et 1625-ben, 5000-et 1633-ban és 10000-et 1637-ben. Összehasonlításul egy csatorna menti amszterdami ház ez időben 10,000 holland forintba került.
 • 1718 - 1730 Az ún. Tulip Era kialakulása  III. Ahmed szultán uralkodása idején. Mohammed Lalizari, aki a tulipán szerelmese, több ezer tulipánhagymát vásárol Hollandiából. Az első Tulipán fesztivál megjelenése. Ebben az időben jelenik meg Európában a jácint és a tulipán veszít a népszerűségéből. Elindul a jácint hagymákkal való spekuláció a kereske-delemben, de kisebb mértékű, mint a Tulipománia idején. Az elmúlt 400 év folyamatos háborúi után a III. Szultán Ahmed uralkodás alatti 12 év Törökországnak a béke, a kreativitás, a művészetek és felszabadult szórakozás periódusát jelentette. Az aranykort, amikor nem kísértett a háború pusztítása és az élet élvezete jelentette napi fő tevékenységet mindenki számára. A tulipán nemcsak a főúri kertekben volt megtalálható, hanem a köztereken és a szegény nép kertjeiben is. Olyan fesztiválokat tartott az uralkodó udvar, amely 40 nappal és éjszaka tartott, és ahol 1500 szakács 100.000 mulatozó ember számára készített piláfot. A török tulipán nemesítők az 1700-as évek elejére már közel 900 fajtával büszkélkedhettek.
 • 1977 Sikerült a hűtéssel befolyásolt tulipánhagymák virágzási idejét kiszélesíteni, aminek következtében a tulipán normális virágzási idejétől eltérő időpontokban is kapható a vágott tulipán a virágkereskedésekben

 

A tulipánok csoportosítása

 • Virágzásuk ideje alapján a tulipánok három nagy csoportba oszthatóak:
 1. Korai fajtákra (egyszerű korai és telt korai tulipánok)
 2. Tavasz közepén virágzó fajtákra (Triump, Darwin hibrid tulipanok
 3. Késői fajtákra( egyszerű késői, liliom virágú, rojtos, viridiflora, Rembrandt, papagáj és telt késői tulipánok)

 • Származásuk szerint a tulipánok szintén három csoportra oszthatóak:
 1. Botanikai tulipánokra (Tulipa latin névvel kezdödő fajok)
 2. Botanikai származású tulipánokra (Kauffmanniana, Fosteriana és Greigii hibridek)
 3. Kerti tulipánokra (az előző osztályozásban szereplő három csoport)


Forrás: www.tulipanvilag.hu

értékelés