Természetbarát agroüzemanyag-előállítást!

Természetbarát agroüzemanyag-előállítást!
Az agroüzemanyagok (biodízel, bioetanol) és bioenergia-hordozók iránti növekvő kereslet kielégítése nem járhat együtt azzal, hogy a biológiai sokféleség szempontjából értékes területeket intenzív művelésbe vonjuk.

Mit lehet tenni?

 

Az Európai Bizottságnak olyan jogszabályi környezetet kellene kialakítania, amely megköveteli, hogy a „zöld"

agrouzemanyag-termeszetbarat
energiaforrások ökológiai lábnyomának vizsgálatakor az élővilág sokszínűségére gyakorolt hatásokat is figyelembe vegyék. Három hazai természetvédő civil szervezet levélben fordult Fellegi Tamás, nemzeti fejlesztési miniszterhez és Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszterhez, hogy hívják fel az Európai Bizottság figyelmét erre az – agroüzemanyagokkal kapcsolatban felmerülő – kockázatra.

Az Európai Bizottság február 28-i, energia témakörben tartott ülésén tájékoztatást fog adni a bioüzemanyagok közvetett földhasználat változást előidéző, a biológiai sokféleséget érintő hatásával kapcsolatos elemzés legújabb fejleményeiről. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a Greenpeace és a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) kéri, hogy a magyar kormány használja ki a lehetőséget, mert a további késlekedés komoly környezeti károkat okozhat.

Az Európai Környezetpolitikai Intézet (EEB) legújabb tanulmánya felhívja a figyelmet az agroüzemanyagok növekvő felhasználásának 2020-ig várható környezeti hatásaira. A jelentés feltárja, hogy hacsak nem változik a szakpolitikai környezet, Belgium területének több mint a duplája lesz agroüzemanyag célokat szolgáló intenzív energiaültetvénnyé alakítva, az igények várható növekedése miatt. Ez évente 27-56 millió tonna üvegház-hatású gáz kibocsátás növekedést eredményezne, ami annak felelne meg, mintha 2020-ig további 12-26 millió gépkocsi közlekedne Európában. Az agroüzemanyag-előállítás célja pont a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, azonban biodiverzitás csökkentő hatásuknál fogva 81-167 százalékkal nagyobb kárt okozhatnak éghajlatunknak, mint a fosszilis energiahordozók.

Az Egyesült Államok már megtette az első lépést a probléma kezelése felé azzal, hogy figyelembe veszi az egyes agroüzemanyagok előállításának igényit. Hasonló EU-s javaslat megfelelő jelzést küldene a globális piacnak és a nemzetközi befektetőknek, miközben serkentené a környezetileg valóban fenntartható agroüzemanyagok térnyerését, amelyek fenntartható gazdálkodásból származnak.

 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

értékelés