Őrizzük meg ritka növényeinket!
Július 15-től mintegy 3 milliárd forint támogatásra lehet pályázni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból (ÚMVP) ritka és veszélyeztetett növények és mikroorganizmusok genetikai állományának megőrzésére. A hozzájárulás a mezőgazdaság biológiai sokféleségének megóvását segíti.

A génmegőrzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek a forrást a ritka vagy veszélyeztetett növényfajták felkutatására, gyűjtésére, a begyűjtött növények szaporítására használhatják fel. Mikroorganizmusok esetében a hasznos és káros tevékenységet végző mikroszervezetek és genetikai tulajdonságaik megtartásához kérhetnek hozzájárulást.

penz-tamogatas

A programban való részvétel önkéntes. A rendeletben rögzített kötelezettségeket öt évig kell vállalni, ez biztosítja, hogy az intézkedés eredményes legyen.

 

Az a kérelmező jogosult támogatásra, aki:

  • a VM által kijelölt, a nemzeti genetikai erőforrás gyűjtemény részének tekintett növényeket és mikroorganizmusokat a teljes támogatási időszak alatt fenntartja;
  • a Nemzeti Génbanknál nyilvántartási számmal rendelkezik;
  • a rendeletben felsorolt növényfajoknak és –fajtáknak, illetve a mezőgazdaság területén hasznos és káros tevékenységet végző mikroorganizmusoknak a Nemzeti Génbank Adatbázisban regisztrált tételeiből legalább 50 darabbal rendelkezik. A támogatási kérelem beadásának adminisztratív követelményeiről a közeljövőben megjelenő, az MVH honlapon (www.mvh.gov.hu) közzétett közlemény nyújt felvilágosítást.

A tételek regisztrációja a Növényi Diverzitás Központban (NÖDIK) történik, az ehhez szükséges elektronikus adatlap, és a regisztrációval kapcsolatos egyéb információ az agrobotanika@agrobot.rcat.hu e-mail címről igényelhető.

A regisztráció előtt a kérelmezőnek rendelkeznie kell MVH regisztrációs számmal, ezzel kapcsolatban szintén az MVH honlapján található tájékoztatás.


A rendelet 2011. június 13-tól hatályos.


Vidékfejlesztési Minisztérium


értékelés