Bárcsak minden iskolához tartozna egy ilyen tankert

5
Bárcsak minden iskolához tartozna egy ilyen tankert
A diákok mezőgazdasági és kertészeti ismereteinek bővítését, a biológiai sokszínűség megfigyelését lehetővé tevő modern tankertet adott át ma az agrárminiszter és a projektet támogató Syngenta Magyarország a Budapesten.

„A környezetformálás nem csak egy jól hangzó jelszó, hanem napi feladat is, hiszen a külső környezet visszahat a belső közegre is” mondta Nagy István az iskolakert átadásán. Az agrárminiszter hangsúlyozta: a Vörösmarty Iskola felismerte és beépítette hétköznapjaiba a zöld nevelést, a tanintézmény környezettudatos szemléletének és áldozatos munkájának köszönhetően ökoiskola címmel is büszkélkedhet. A minisztérium 2013-tól kezdődően az agrárszakképzési intézmények átvétele óta arra ösztönözi az iskolákat, hogy minél nagyobb számban pályázzanak az ökoiskola cím elnyerésére. Munkálkodásunkat siker koronázta, hiszen 2018-ra a 47 iskolából 37 rendelkezik ökoiskola címmel, 9 pedig örökös ökoiskola titulussal.

 

tankert_tads_4

 

Kifejtette: „a tankert türelemre és felelősségvállalásra tanít, felkelti az igényt egészséges élelmiszerek iránt. Az iskolában folyó szemléletformáló munka példaértékű lehet más oktatási intézmények számára is, mivel a jövőt illető környezeti kihívásainkkal csak felkészülten, környezettudatos hozzáállással nézhetünk szembe”. Nagy István hozzátette: az agrártárca olyan programot indítana, amelynek keretében minden nagyvárosi iskolában hasonló tankerteket hoznának létre.

A fejlesztés során - a Syngenta zöldségtermesztésben jártas szakértőinek bevonásával - hat, könnyen megközelíthető és gondozható magaságyást alakítottak ki a XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium udvarán. A beruházás része a tankerthez tartozó modern meteorológiai állomás is, amely többek között a hőmérséklet, a páratartalom, és a csapadék mennyiségének mérését és megfigyelését is lehetővé teszi a diákok számára. A mintegy 4 millió forintos beruházás a Syngenta, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Városgazda XVIII. Kerületi Nonprofit Zrt. valamint a Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatásával valósult meg.

 

tankert_tads_2

 

„Magyarország vezető agrárvállalataként fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást, a felnövekvő generációk szemléletformálását, kötödésük kialakítását az agrárium iránt, ezért nagy örömmel álltunk a kezdeményezés mellé”, mondta a Syngenta ügyvezető igazgatója.

A tanári iránymutatással megvalósuló közösségépítő munka talán legfontosabb hozadéka, hogy a gyerekek számára megmutatja az élelmiszertermelés első lépcsőit, megismerkednek az alapvető kertészeti és mezőgazdasági tevékenységekkel, alapfogalmakkal. Ösztönzést kaphatnak a későbbi pályaválasztásukra is, mert nagy szükség lenne az agráriumnak elhivatott, felkészült, nyitott fiatalokra, akik a magyar mezőgazdaság jövőjének alakításában kulcsszerepet játszanak. - hangsúlyozta Matthew Pickard.

Az új iskolakertben a diákok elsajátíthatják a zöldség- és fűszernövények palántázását, gondozását, hasznosítását. A kerti munka része a komposztálás is, amely a természetes környezet körfolyamatainak bemutatásán keresztül erősíti környezettudatosságukat. Az elültetett növények lehetőséget adnak arra is, hogy a kertet ne csak a növények, hanem a rovarok, és a ,,madárbarát növények” terméseit kedvelő madarak is „belakják”, így testközelből figyelhető meg a biodiverzitás is.

 

tankert_tads

 

A Vörösmarty Mihály Ének Zenei és Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziumban összesen 682 diák tanul. Pásztor Józsefné, az intézmény vezetője elmondta: az iskola pedagógiai programjába remekül illeszkedő terv valósulha-tott meg a támogatói összefogással. A tankertben a feltöltődés és játék mellett hasznos kertészeti ismereteket, illetve a környezet megóvásának és helyes használatának mintáit ismertetik meg a kertet gondozó felső tagozatos diákokkal.

- Az iskolakert számunkra a természet egy darabja, ezért fontos forrása lesz a pedagógiai gyakorlatban az életjelenségek megfigyelésének, a konkrét gyakorlati tapasztalatszerzésnek – mondta Pásztor Józsefné. -  A hagyományos kertészeti aktivitásokat irányított beszélgetések, szemléltetések, megfigyelések, tanulói kiselőadások, vendégelőadások teszik teljessé. Ezek mellett a saját termesztésű alapanyagok felhasználásával versenyeket rendezünk, közös receptgyűjteményt és évszaknaptárat hozunk létre.

A mintegy 100 ezer lakosú kerület polgármestere, Ughy Attila köszöntőjében kifejtette: a tanulók 80 százaléka a Havanna lakótelepről érkezik az iskolába, így ők a mezőgazdasági folyamatoknak többnyire csak a végeredményét ismerik. „A kerület önkormányzata számára nagyon fontos az iskola támogatása. A ma átadott tankert megvalósí-tása hozzásegítheti a gyermekek érzelmi kötődését az agráriumhoz, így az a megismerésre való nevelés egyik fontos eszköze. Az itteni diákok nagyvárosban élnek, sokan teljesen elszakadva a természettől és a természetes életmódtól. Ezért is tartjuk feltétlenül szükségesnek a nagyvárosi ökoiskolai tevékenységet, amely lehetőséget nyújt a tanulóknak a természettudományos ismereteik a termelési gyakorlatban való alkalmazására, megfigyelé-sekre, tapasztalatok levonására.”- tette hozzá Ughy Attila.

értékelés