Ahány nép, annyi karácsonyi szokás?

Ahány nép, annyi karácsonyi szokás?
Egy nemrég közzétett kutatás szerint az amerikaiak gond nélkül keverik és igazítják egymáshoz különböző vallások nézeteit. Egyaránt hisznek a nyugati és keleti, de akár a törzsi vallások elemeiben is. Mindeközben nem igazán zavarja őket, hogy az adott tanítás ellentmond-e vagy sem vallási felekezetük tanításainak. Szerintük a hit és a szeretet a lényeg karácsonykor is...

Egyszer keresztény, máskor buddhista?

A Pew Forum on Religion and Public Life legfrissebb kutatása szerint a túlnyomó többségében keresztény vallású Egyesült Államok lakosai különösebb gond nélkül veszik át más vallások elemeit, és egészítik ki azok tanításaival saját vallásuk tanait. Saját felekezetük hitgyakorlatai mellett sokan részt vesznek más egyházak vagy spirituális közösségek szertartásain is, és egyre többen vannak, akik spirituális élményekről számolnak be. A kutatás során megkérdezettek kétharmada állította, hogy rendszeresen, egynegyedük, hogy alkalmanként részt vesz más vallási közösségek szertartásain is. A protestánsok körében tízből három más protestáns felekezet, ötből egy pedig nem protestáns gyülekezet szertartásait is látogatja. A katolikusok körében szintén ötből egy azoknak az aránya, akik saját vallásukon kívüli közösségek szertartásaira is eljárnak.

 

Karácsonyi dekoráció

 

Paradicsom vagy újjászületés?

Összességében minden negyedik amerikai hisz olyan keleti (buddhista, hindu), valamint New Age jellegű tanításokban, mint a reinkarnáció. A lélek újjászületését az amerikaiak 24, az önmagukat kereszténynek tekintők 22 százaléka vallja. Szintén minden negyedik megkérdezett hisz az asztrológiában és a természet, így a hegyek, fák, ásványok spirituális energiáiban, és ugyanennyi azok aránya, akik lelki gyakorlatnak tekintik a jógát. Az amerikai 16 százaléka hisz az iszlám, a judaizmus valamint az afrikai törzsi vallásokban is megjelenő átkokban és rossz szellemekben.

karácsonyi fények

 

A heti rendszerességgel templomba járó evangélikusok körében például tízből egy, a protestánsok esetében tízből három fő hisz a negatív jelenségben. A kutatás szerint ötből egy amerikai érezte már szellem jelenlétét, míg tízből három került már kapcsolatban halottak lelkével. Különösen nagy az utóbbi jellegű élményről beszámolók aránya a katolikusok és a fekete protestánsok körében. Összességében az 1960-as évek óta megduplázódott a misztikus, vallásos élményt megtapasztalók aránya. A kutatás szerint ugyanis az amerikai állampolgárok közel fele átélte már a "vallásos megvilágosodás hirtelen pillanatait". A karácsonyban a legfontosabbnak pedig a szeretetet és a család együttlété tartják. És milyen igazuk van...

értékelés