SX-orsó koronaforma az intenzív almatermesztésben
A könnyebb kezelhetőség és gazdaságosabb termesztés érdekében alakították ki az SX-orsó koronát Franciaországban.

 

A könnyebb kezelhetőség és gazdaságosabb termesztés érdekében alakították ki az SX-orsó koronát Franciaországban. Az intenzív koronaformák fenntartásáról bővebb információt tartalmaz Bertók Balázs Az intenzív almatermesztés koronaformáinak fenntartása c. írása.

 

 

Az SX orsó koronaforma leírása, kialakítása

A vírusmentes, magasan szemzett (15-20 cm) M9-es alanyú almafákat 75 cm tő- és 3-4 m sortávolságra ültetjük. Az egyéves suhángot 75 cm magasságban az uralkodó széliránnyal megegyező irányba, vízszintes alá hajlítjuk és kötözzük. Ez a felső részek túl erős növekedését hivatott visszafogni.

 

 

Hogyan alakítsuk ki az SX orsó koronaformát?

 

 

 

 

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN
A következő évben kitörő hajtásokból kiválasztom a számomra legkedvezőbb állású, legerőteljesebb növekedésű vesszőt, ami később a fa sudarát fogja adni. A konkurens, erősen felfelé törő hajtásokat eltávolítom. A törzsön, vagyis az előzőleg lehajlított sudáron a 30 fokos, vagy annál kisebb szögben növő hajtásokból termőrész vagy oldalelágazás lesz.

A fa központi tengelyén az új sudár alapjától számított 20 cm-re vízszinteshez, illetve ahhoz közeli 10-15 fokos szögállásban alakítjuk ki az alsó karokat. A tengelyen fölfelé haladva csökkenő hosszúságú elágazásokat, termőrészeket hagyunk, mint a karcsú orsónál. Biztosítjuk ezzel a korona kúpos alakjának fenntartását.

A 75 cm tő- és 3-4 m sortávolságra ültetett 3000-5000 fa/hektár SX-orsó koronaformájú ültetvényekhez feltétlen szükséges a támrendszer, az öntözés és az intenzív ápolási technológia.

1. ábra: Első éves SX-orsó

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN

2. ábra: Kétéves SX-orsó

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN

3. ábra: Termőkorú SX-orsó

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN

 

 

A kísérlet részletei

 

Az SX-orsó használhatóságának bizonyításául kísérleteket állítottunk be. A kísérletet karcsú orsó és SX-orsó koronaformán, M9-es alanyú Idared fajtával végeztük. Minden évben megmértük a fás részek átmérőjét, hosszát, számoltuk a virágokat és a fánkénti termésmennyiséget. A kísérlet adatainak elemzésével kívánom meghatározni az új koronaforma eredményességét. Végső célom, hogy ezzel hozzájáruljak az almatermesztés hatékonyságának javításához.

 

 

A kísérlet eredményei

 

1. táblázat: Az első évi mérések eredményei, a fa 2 éves korában.

Idared/M9

törzs. töm.
cm3/fa

vessző
hossz.
cm/fa

vessző
száma
db/fa

vessző
átl.
hossz .cm

vessző
össz.
tömeg

korona
tömeg
cm3/fa

össz.
fatöm.
cm3/fa

termő
rész.
db/fa

karcsú orsó 100%

145,9

406

6,7

60,6

122,5

122,5

268,4

13,4

SX-orsó

215,2

422,4

7,9

53,4

90,9

90,9

306,1

22,1

eltérés %

+ 47

+ 4

+ 18

- 12

- 26

- 25

+ 14

+ 65

Már az első mérések értékelésében is mutatkozik, mindkét fajtánál, alanytól függetlenül az SX-orsó kisebb növekedése. Több, de rövidebb vessző fejlődött, több termőrész alakult ki, melyeknek összes tömege és a korona tömege szinte egyöntetűen kisebb, mint a kontroll fáké.

A sudár lehajlításával lényegesebben nagyobb törzstömeget értünk el: ez növelte a fa összes tömegét, ami több tápanyagot jelent a fának, s ezáltal nagyobb termésképzésre is számíthatunk. Mint jelen esetben is, az új koronarendszerű fáknál 26%-kal nagyobb termésképzés jelentkezik. Az erősebb növekedésű alanyon is jól kimutatható az SX-orsó növekedésgátló hatása (a korona tömege 18 %-kal kisebb).

2. táblázat: A 2. évi mérési eredmények a fa 3 éves korában

Idared

M9

törzs
tömeg
cm3/fa

2 éves
rész.
tömeg
cm3/fa

vessz.
száma
db/fa

vessz.
hossz.
cm/fa

vessz.
átl.
hossz.
cm

vessz.
össz.
töm.
cm3/fa

össz.
fatöm.
cm3/fa

korona
tömeg
cm3/fa

 

vessz.
száma
db/fa

Karcsú

100 %

376,2

174,4

12,1

478,9

39,8

91,8

642,5

266,3

41,9

SX-orsó

463,9

241,3

10,9

428,1

39,3

85,1

790,3

326,4

48

eltérés %

+ 23

+ 38

- 9

- 10

0

- 7

+ 23

+ 22

+ 14

Az új koronaforma M9-es alanyon növelte a korona fatömegét, de az új hajtások tömege kevesebb lett a kontrollhoz viszonyítva. A nagy fatömeg jobb kondíciót, nagyobb termést jelent. A vesszők száma az első és második évben az SX koronaformánál megegyező, nagy eltérés nincs. Itt már mutatkozik a lehajlított sudár által elért szabályozott növekedés.

A karcsú orsón a második évben jóval több hajtás képződött. A későbbi években hátrányos lehet a kiegyenlítetlen hajtásnövekedés, azaz az egyik évben túlzott hajtásnövekedést a rákövetkező évben szinte kizárólagos termésképzés követi.

4. ábra A koronarészek tömegének összehasonlítása

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN

A 4. ábra mutatja a két koronaforma összes fatömegét, amely az SX-orsónál bizonyul nagyobbnak, kivéve a vesszők tömegét, mivel kevesebb és rövidebb vessző fejlődött. Ez a gyors termőre fordulás szempontjából előnyös, hiszen a fa már elérte a végleges magasságát.

Az SX-orsónál lehajlított sudár által a növekedés gyengesége a vessző darabszámában mutatkozik meg legjobban, melyet az 5. ábra jelez.

5. ábra : A vesszők számának összehasonlítása

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN

A kevesebb vessző darabszáma a gyors termőre fordulásban és a könnyebb kezelhetőségben előnyös.

A virágcsokrok száma és a termésmennyiség is nagyobb az SX orsó koronaformán.

3. táblázat A virágzatok és a termések száma

Koronaforma

Virágcsokor db/fa Termés db/fa

Karcsú orsó
(100%)

30

3,2

SX-orsó

32,5

4

Eltérés %

+8

+25

A fáinknak növekedés, nekünk pedig könnyebbség szempontjából fontos a metszési nyesedék tömegnagysága. A lemetszett részek száma A9-es alanyon, Karcsú és SX orsón 5:3 arányban oszlik meg.

4. táblázat A 3. évi mérések eredményei a fa 4 éves korában

 

Nyesedék tömege dkg/fa

Virágzatok száma db/fa

Vesszők

Termés

össz. hossza cm/fa

száma db/fa

átlagos hossza cm/db

db/fa

kg/fa

nagyság db/kg

Idared

 

Karcs.

orsó

100 %

8,2

74,8

735,2

21,8

33,7

47,3

8,8

5,3

SX

orsó

9,3

88,4

709,5

22,3

31,8

51,5

9,6

5,3

Eltér.és

%

+13

+18

-3,5

+2,3

-5,6

+8,1

+8,9

0

Mivel a korona felső emeletei között nagy, kihasználatlan tér marad, és a vékony lombfal nem veszélyezteti a megfelelő megvilágítottságot, érdemesnek látszott kibővíteni a kísérletet azzal, hogy két sudarat neveljünk az SX-orsós fákon. A mérések eredményeit az 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat: A dupla sudarú SX-orsó növekedése és termőképessége

Idared

M9

Vesszők

Virágzatok száma

db/fa

Termés

 

hossza összesen

cm

száma

db/fa

átlagos hossza cm/db

db/fa

kg/fa

db/kg

Karcsú orsó

735,2

21,8

33,7

74,8

47,3

8,8

5,3

SX orsó

709,5

22,3

31,8

88,8

51,1

9,6

5,3

Dupla sudarú SX orsó

995,3

304

32,7

105,7

59,9

11,2

5,3

 

 

 

 

 

 

A kezdeti eredmények amellett szólnak, hogy érdemes két sudarat nevelni, mert a fák erőnléte nem csökkent annak ellenére, hogy a termésmennyiség emelkedett. Úgy látszik, hogy a jobb térkihasználás több asszimilátát jelent területegységre vonatkoztatva, ezért lehetséges több termést kinevelni egy fán anélkül, hogy a növekedés a kívánatos mérték alá gyengülne.

 

 

Összefoglalás

 

A befektetett összeg gyors megtérülése érdekében fontos a térkitöltés és a termőre fordulás gyorsasága. A fa növekedését különféle módszerekkel szabályozhatjuk: a legjobb módszer erre az optimális koronaforma kialakítása. Az SX orsó koronaformáról megfelelő növekedés érhető el, ez a vesszők hosszában mutatkozik meg, ugyanis kevesebb és rövidebb vessző fejlődött.

A termőrészek száma több az M9-es alanyú SX-orsón. A több vessző, több csúcsrügyet eredményez, s ezáltal több auxin hormon termelődik és a növekedés szabályozódik. Az Idared az erősebb alanyon is gyorsan termőre fordul, mivel az egyéves vesszőn is képes teremni. Az SX-orsón egy másik fajta termőképessége jobban kimutatható lenne.

Az eddigi tapasztalatok alapján az SX-orsó alkalmasabbnak látszik az intenzív almaültetvény létesítésére, mint a hagyományos karcsú orsó koronaforma. Érdemes tovább vizsgálni a felső koronaszint nagyobb térkihasználását, melyre a duplasudaras SX-orsó alkalmasnak látszik.

 

 

Megosztás

Édenkertész válaszol

Plumériámat cserépben kint tartjuk a fedetlen teraszon, levelein sötétbarna pöttyök jelentek meg. . .

A hideg párás, ködös idő miatt valamilyen gomba jelent meg a leveleken. . .

Részletek »

Fotójáték

Legfrissebb fotó:

Várunk!

Kvízjáték

Aktuális játékunk:

Jelenleg nincs még új játékunk!

Eseménynaptár

Szaknévsori ajánló profi kiváló ügyfeleink közül Regisztráljon Ön is

1172 Budapest, Szikra u. 1.
6300 Kalocsa, Malom u. 27.
1021 Budapest, Budakeszi út 95.
7763 Egerág, Kertész dűlő 595.