SX-orsó koronaforma az intenzív almatermesztésben

SX-orsó koronaforma az intenzív almatermesztésben
A könnyebb kezelhetőség és gazdaságosabb termesztés érdekében alakították ki az SX-orsó koronát Franciaországban.

 

A könnyebb kezelhetőség és gazdaságosabb termesztés érdekében alakították ki az SX-orsó koronát Franciaországban. Az intenzív koronaformák fenntartásáról bővebb információt tartalmaz Bertók Balázs Az intenzív almatermesztés koronaformáinak fenntartása c. írása.

 

 

Az SX orsó koronaforma leírása, kialakítása

A vírusmentes, magasan szemzett (15-20 cm) M9-es alanyú almafákat 75 cm tő- és 3-4 m sortávolságra ültetjük. Az egyéves suhángot 75 cm magasságban az uralkodó széliránnyal megegyező irányba, vízszintes alá hajlítjuk és kötözzük. Ez a felső részek túl erős növekedését hivatott visszafogni.

 

 

Hogyan alakítsuk ki az SX orsó koronaformát?

 

 

 

 

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN
A következő évben kitörő hajtásokból kiválasztom a számomra legkedvezőbb állású, legerőteljesebb növekedésű vesszőt, ami később a fa sudarát fogja adni. A konkurens, erősen felfelé törő hajtásokat eltávolítom. A törzsön, vagyis az előzőleg lehajlított sudáron a 30 fokos, vagy annál kisebb szögben növő hajtásokból termőrész vagy oldalelágazás lesz.

A fa központi tengelyén az új sudár alapjától számított 20 cm-re vízszinteshez, illetve ahhoz közeli 10-15 fokos szögállásban alakítjuk ki az alsó karokat. A tengelyen fölfelé haladva csökkenő hosszúságú elágazásokat, termőrészeket hagyunk, mint a karcsú orsónál. Biztosítjuk ezzel a korona kúpos alakjának fenntartását.

A 75 cm tő- és 3-4 m sortávolságra ültetett 3000-5000 fa/hektár SX-orsó koronaformájú ültetvényekhez feltétlen szükséges a támrendszer, az öntözés és az intenzív ápolási technológia.

1. ábra: Első éves SX-orsó

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN

2. ábra: Kétéves SX-orsó

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN

3. ábra: Termőkorú SX-orsó

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN

 

 

A kísérlet részletei

 

Az SX-orsó használhatóságának bizonyításául kísérleteket állítottunk be. A kísérletet karcsú orsó és SX-orsó koronaformán, M9-es alanyú Idared fajtával végeztük. Minden évben megmértük a fás részek átmérőjét, hosszát, számoltuk a virágokat és a fánkénti termésmennyiséget. A kísérlet adatainak elemzésével kívánom meghatározni az új koronaforma eredményességét. Végső célom, hogy ezzel hozzájáruljak az almatermesztés hatékonyságának javításához.

 

 

A kísérlet eredményei

 

1. táblázat: Az első évi mérések eredményei, a fa 2 éves korában.

Idared/M9

törzs. töm.
cm3/fa

vessző
hossz.
cm/fa

vessző
száma
db/fa

vessző
átl.
hossz .cm

vessző
össz.
tömeg

korona
tömeg
cm3/fa

össz.
fatöm.
cm3/fa

termő
rész.
db/fa

karcsú orsó 100%

145,9

406

6,7

60,6

122,5

122,5

268,4

13,4

SX-orsó

215,2

422,4

7,9

53,4

90,9

90,9

306,1

22,1

eltérés %

+ 47

+ 4

+ 18

- 12

- 26

- 25

+ 14

+ 65

Már az első mérések értékelésében is mutatkozik, mindkét fajtánál, alanytól függetlenül az SX-orsó kisebb növekedése. Több, de rövidebb vessző fejlődött, több termőrész alakult ki, melyeknek összes tömege és a korona tömege szinte egyöntetűen kisebb, mint a kontroll fáké.

A sudár lehajlításával lényegesebben nagyobb törzstömeget értünk el: ez növelte a fa összes tömegét, ami több tápanyagot jelent a fának, s ezáltal nagyobb termésképzésre is számíthatunk. Mint jelen esetben is, az új koronarendszerű fáknál 26%-kal nagyobb termésképzés jelentkezik. Az erősebb növekedésű alanyon is jól kimutatható az SX-orsó növekedésgátló hatása (a korona tömege 18 %-kal kisebb).

2. táblázat: A 2. évi mérési eredmények a fa 3 éves korában

Idared

M9

törzs
tömeg
cm3/fa

2 éves
rész.
tömeg
cm3/fa

vessz.
száma
db/fa

vessz.
hossz.
cm/fa

vessz.
átl.
hossz.
cm

vessz.
össz.
töm.
cm3/fa

össz.
fatöm.
cm3/fa

korona
tömeg
cm3/fa

 

vessz.
száma
db/fa

Karcsú

100 %

376,2

174,4

12,1

478,9

39,8

91,8

642,5

266,3

41,9

SX-orsó

463,9

241,3

10,9

428,1

39,3

85,1

790,3

326,4

48

eltérés %

+ 23

+ 38

- 9

- 10

0

- 7

+ 23

+ 22

+ 14

Az új koronaforma M9-es alanyon növelte a korona fatömegét, de az új hajtások tömege kevesebb lett a kontrollhoz viszonyítva. A nagy fatömeg jobb kondíciót, nagyobb termést jelent. A vesszők száma az első és második évben az SX koronaformánál megegyező, nagy eltérés nincs. Itt már mutatkozik a lehajlított sudár által elért szabályozott növekedés.

A karcsú orsón a második évben jóval több hajtás képződött. A későbbi években hátrányos lehet a kiegyenlítetlen hajtásnövekedés, azaz az egyik évben túlzott hajtásnövekedést a rákövetkező évben szinte kizárólagos termésképzés követi.

4. ábra A koronarészek tömegének összehasonlítása

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN

A 4. ábra mutatja a két koronaforma összes fatömegét, amely az SX-orsónál bizonyul nagyobbnak, kivéve a vesszők tömegét, mivel kevesebb és rövidebb vessző fejlődött. Ez a gyors termőre fordulás szempontjából előnyös, hiszen a fa már elérte a végleges magasságát.

Az SX-orsónál lehajlított sudár által a növekedés gyengesége a vessző darabszámában mutatkozik meg legjobban, melyet az 5. ábra jelez.

5. ábra : A vesszők számának összehasonlítása

SX-ORSÓ KORONAFORMA AZ INTENZÍV ALMATERMESZTÉSBEN

A kevesebb vessző darabszáma a gyors termőre fordulásban és a könnyebb kezelhetőségben előnyös.

A virágcsokrok száma és a termésmennyiség is nagyobb az SX orsó koronaformán.

3. táblázat A virágzatok és a termések száma

Koronaforma

Virágcsokor db/fa Termés db/fa

Karcsú orsó
(100%)

30

3,2

SX-orsó

32,5

4

Eltérés %

+8

+25

A fáinknak növekedés, nekünk pedig könnyebbség szempontjából fontos a metszési nyesedék tömegnagysága. A lemetszett részek száma A9-es alanyon, Karcsú és SX orsón 5:3 arányban oszlik meg.

4. táblázat A 3. évi mérések eredményei a fa 4 éves korában

 

Nyesedék tömege dkg/fa

Virágzatok száma db/fa

Vesszők

Termés

össz. hossza cm/fa

száma db/fa

átlagos hossza cm/db

db/fa

kg/fa

nagyság db/kg

Idared

 

Karcs.

orsó

100 %

8,2

74,8

735,2

21,8

33,7

47,3

8,8

5,3

SX

orsó

9,3

88,4

709,5

22,3

31,8

51,5

9,6

5,3

Eltér.és

%

+13

+18

-3,5

+2,3

-5,6

+8,1

+8,9

0

Mivel a korona felső emeletei között nagy, kihasználatlan tér marad, és a vékony lombfal nem veszélyezteti a megfelelő megvilágítottságot, érdemesnek látszott kibővíteni a kísérletet azzal, hogy két sudarat neveljünk az SX-orsós fákon. A mérések eredményeit az 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat: A dupla sudarú SX-orsó növekedése és termőképessége

Idared

M9

Vesszők

Virágzatok száma

db/fa

Termés

 

hossza összesen

cm

száma

db/fa

átlagos hossza cm/db

db/fa

kg/fa

db/kg

Karcsú orsó

735,2

21,8

33,7

74,8

47,3

8,8

5,3

SX orsó

709,5

22,3

31,8

88,8

51,1

9,6

5,3

Dupla sudarú SX orsó

995,3

304

32,7

105,7

59,9

11,2

5,3

 

 

 

 

 

 

A kezdeti eredmények amellett szólnak, hogy érdemes két sudarat nevelni, mert a fák erőnléte nem csökkent annak ellenére, hogy a termésmennyiség emelkedett. Úgy látszik, hogy a jobb térkihasználás több asszimilátát jelent területegységre vonatkoztatva, ezért lehetséges több termést kinevelni egy fán anélkül, hogy a növekedés a kívánatos mérték alá gyengülne.

 

 

Összefoglalás

 

A befektetett összeg gyors megtérülése érdekében fontos a térkitöltés és a termőre fordulás gyorsasága. A fa növekedését különféle módszerekkel szabályozhatjuk: a legjobb módszer erre az optimális koronaforma kialakítása. Az SX orsó koronaformáról megfelelő növekedés érhető el, ez a vesszők hosszában mutatkozik meg, ugyanis kevesebb és rövidebb vessző fejlődött.

A termőrészek száma több az M9-es alanyú SX-orsón. A több vessző, több csúcsrügyet eredményez, s ezáltal több auxin hormon termelődik és a növekedés szabályozódik. Az Idared az erősebb alanyon is gyorsan termőre fordul, mivel az egyéves vesszőn is képes teremni. Az SX-orsón egy másik fajta termőképessége jobban kimutatható lenne.

Az eddigi tapasztalatok alapján az SX-orsó alkalmasabbnak látszik az intenzív almaültetvény létesítésére, mint a hagyományos karcsú orsó koronaforma. Érdemes tovább vizsgálni a felső koronaszint nagyobb térkihasználását, melyre a duplasudaras SX-orsó alkalmasnak látszik.

 

 

értékelés