Jelöletlen tojásrakomány – mit szabad és mit nem

Jelöletlen tojásrakomány – mit szabad és mit nem
Napok óta érkeznek a hírek a különböző sajtókban, hogy jelöletlen tojás érkezett az országba. Elhangoztak érvek pro és kontra, hogy érkezhet-e ily módon Magyarországra tojás vagy sem. A Baromfi Termék Tanács (BTT), ahogy azt már korábban is hangoztatta, jogellenes cselekedetnek tarja a jelöletlen áru Magyarországra érkezését akár étkezési tojásként kívánták volna forgalomba hozni, akár ipari feldolgozásra szánták.

A BTT – ahogyan azt korábban is jelezte – üdvözölte a kormány azon döntését, hogy a Magyarországra beérkező importtermékek másodlagos élelmiszerellenőrzését bevezeti, s ezáltal csak ellenőrzött termék kerülhet a vásárlókhoz.

Külön örömünk, hogy a Hatóság már megkezdte – és folyamatosan végzi  eredményesen - ez irányú tevékenységét.A tojás forgalmazására – mint speciális élelmiszerre – vonatkozó szabályokat az 589/2008 EK rendelet határozza meg. Ez alapján az importör nem tett eleget bejelentési valamint jelölési kötelezettségének. A médiában megjelent nyilatkozatok, melyek szerint minden teljesen szabályosan történt, nem igaz. A BTT érvei a következők: amennyiben az áru feldolgozásra érkezett termelés helye szerinti tagállam mentességet adhat ugyan a tojások jelölésére, de csak abban az esetben, ha a tojás szállítása a termelési helyről közvetlenül az élelmiszeripari vállalkozáshoz történik. Ilyen esetben a tagállamnak - jelen esetben Spanyolországnak - még a szállítás előtt tájékoztatnia kell az érintett tagállam (Magyarország) illetékes hatóságát.

 

tojs_width

 

Tudomásunk szerint a léüzem közvetítő cégen keresztül próbálta megvenni a tojást, tehát nem érkezhetett volna jelöletlenül még feldolgozásra sem. Ha mégis egyenesen a termelőtől érkezett a tojás; kérdés, hogy a spanyol fél bejelentette-e előre a magyar hatóságoknak a rakomány érkezését. Az a gyanúnk, hogy nem.  Feldolgozás céljára behozott jelöletlen tojás nem kerülhet raktárba – mint ahogy a hírekből kiderült - , az közvetlenül a feldolgozó üzembe kell, hogy menjen.

Külön kérdés, hogy egy feldolgozásra szánt tojás esetében miért jelölte az egyedi méretet (M) a spanyol cég.  BTT tisztázni szeretné az ügyet – s kéri a szakhatóságot, hogy a rendelkezésére álló információk alapján azt alaposan vizsgálja ki.Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi törvényi szabályozások mindenkire vonatkoznak, s nem kivétel ez alól a BTT teljes tagsága, de a tagságán kívül eső vállalkozások sem.

értékelés