Mik az új kihívások a modern élelmiszer- és takarmánytermelésben?

Mik az új kihívások a modern élelmiszer- és takarmánytermelésben?
A Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ), az Európai Földtulajdonosok Szervezete (ELO) és a Syngenta nemrégiben rendezte meg Budapesten “Kihívások a modern élelmiszer- és takarmánytermelésben” című konferenciáját - válaszokat keresve az agrárszektort érintő főbb kihívásokra, kiemelten az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem kérdéseiben.

A konferencia célja többek közt az volt, hogy megoldási lehetőségeket mutasson termelőknek és földtulajdonosoknak, hogy a napi munkájuk mellett hogyan felelhetnek meg a modern élelmiszer- illetve takarmánytermelés támasztotta kihívásoknak úgy, hogy a természeti erőforrások és a biodiverzitás ne sérüljön.

A modern gazdálkodás, összekapcsolódva a környezetvédelemmel, erősítheti a helyi gazdaságokat és közösségeket.

 

A konferencia több mint 200 résztvevője a mezőgazdasági termelők, kormányzati és civil szervezetek, valamint kutatóintézetek képviselői közül került ki.

A konferencia első előadója Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium nemrégiben kinevezett államtitkára volt. Az államtitkár kifejtette, hogy új agrárstratégiára van szükség, és hogy a mezőgazdaságnak fenntarthatóbbá és sokoldalúbbá kell válnia. Felhívta a figyelmet a hat hónap múlva esetékes magyar EU-elnökségre, amely egyik fő prioritása várhatóan a vízgazdálkodás lesz. Czerván úr kifejezte abbéli szándékát, hogy együttműködjön más tagországokkal ebben a témában, például Lengyelországgal, amely Magyarországot követi majd az EU elnöki székében.

Végül, az államtitkár az európai közös agrárpolitika (KAP) fenntartásának fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy Magyarország nagy hagyományokkal rendelkezik a mezőgazdasági kutatás területén, így a magyar mezőgazdasági kutatók jelentik az ország egyik legfontosabb erőforrását e tekintetben.

A konferencia elnöke, Thierry de L'Escaille, az Európai Földtulajdonosok Szövetsége főtitkára, valamint Jethro Schiansky a RISE Alapítvány képviseletében arról beszéltek, hogy a földtulajdonosok és a termelők közjavakat hoznak létre. Mindketten azon a véleményen voltak, hogy a termelőket és földtulajdonosokat akkor is tisztességesen meg kell fizetni ezért a tevékenységért, ha ez piaci alapon nem oldható meg. Hangsúlyozták továbbá, hogy az agrár- és a környezetvédelmi szektornak együtt kellene fellépnie egy olyan KAP-költségvetésért, amely lehetővé teszi, hogy Európa megfelelhessen az új kihívásoknak 2013 után is.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézetből Popp József professzor hangsúlyozta: az EU közös agrárpolitikája tágabb értelemben vett környezeti előnyöket is kell, hogy biztosítson a társadalom számára. A professzor szerint "a 2013 utáni KAP-reformban hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon az élelmiszer-ökológia és a klímaváltozás".

A Syngenta, a Fórum a Mezőgazdaság Jövőjéért (FFA) egyik alapító partnere képviseletében Mark Titterington leszögezte: a KAP és a hozzá hasonló közös politikák stabil mezőgazdasági jövedelmeket kell, hogy biztosítsanak, hogy a termelők hozzáférhessenek a lehető legjobb szerszámokhoz, technológiákhoz és továbbképzéshez annak érdekében, hogy a mezőgazdaság magas színvonalon termelhessen, és a társadalmi-környezeti közjavak előállításában vezető szerepet játszhasson.

 

napraforgó

 

A konferenciát követően a résztvevők két, a talajvédelemmel és a biodiverzitással kapcsolatos projektet tekintettek meg, amelyeket a Syngenta irányít. A cég fejlesztési igazgatója, Pecze Rozália bemutatta a MARGINS projektet, a talajerózió csökkentését célzó talajkímélő művelést, valamint a szegélyterületek kettős hasznosítását. Mivel Magyarországon a konferenciát megelőző hetekben rendkívül sok csapadék esett, a projekt eredménye mindenki számára meggyőző volt.

 

Pecze Rozália emellett bemutatta a Syngenta Beporzó programját is, amelynek célja a beporzó rovarok számának növelése a számukra élőhelyet és táplálékot nyújtó szegélyterületek kialakítása útján. A magyarországi Beporzó program egy Európa-szintű, több millió euró költségű projekt része, amelynek során a Syngenta 10 ezer hektár összterületű szegélyterületet hoz létre a beporzó rovarok számára a következő 5 évben.

 

Összefoglalásként elmondható, hogy a konferencián elhangzottak és az azt követő bemutató aláhúzták annak fontosságát, hogy az élelmiszer- és környezetbiztonság kérdését mind az EU, mind a tagállamok szintjén kezelni kell, és bemutatták e megközelítés lehetséges előnyeit.

 

Az FFA következő, szeptemberi konferenciája Moszkvában lesz, oroszországi, EU-beli és a világ más tájairól érkező meghívottak részvételével. Témája: az orosz mezőgazdaság és helye a világban.

 

értékelés