Miért olyan jó flörtölni?
Tudjuk, hogy a flört, a szándékát nézve általában komolytalan, a figyelem felkeltése a célja, nincs benne tervezés. Mondhatni, „Cseppben a tenger”- vagyis bármi kisülhet belőle...De miért flörtölünk? Mióta flörtölünk? És hogyan?

A régi korok ismerkedési módozatai közül az elejtett zsebkendő trükkjét szinte mindenki ismeri. Talán nagyszüleink is meséltek egy-két praktikát, hogyan hívták fel a figyelmet magukra, ha egy daliás legényt szerettek volna meghódítani. A finom bokakivillantástól egészen a színlelt ájulásig ment egy-egy próbálkozás a delikvens figyelmének felkeltése érdekében. A több másodpercig egybefonódó pillantás, a pirulós „monalisa" mosoly, a kezek lehelletnyi súrlódása, nem helyrajzi és időbeli kérdések, ugyanis a flört örök érvényű attitüdünk.  A flört még nem ismerkedés. Csak egy első kapcsolatteremtés, egy gyors felmérés, ahol némi információt kapunk arról, hogy érdeklődésünket viszonozzák-e, fölkeltettük-e kellőképp a kiválasztott személy érdeklődését. Valóban, a „mindenki" ez esetben magába foglalja az állatvilág párválasztási szokásait is. Már Darwin is beszél a természetes szelekció mellett a szexuális szelekció fontosságáról, amelynek során az egyedek különféle eszközök igénybevételével választják ki a nekik legmegfelelőbb párt. (Ilyenek a szarvasbikák, kócsagok, pávák, angolnák, szerelmi rituáléi) Darwin ugyan leírta az állatvilágban megtalálható párválasztási praktikákat, és azt is megállapította, hogy a kapcsolatteremtést mindig a nőstény irányítja, de arra nem tért ki, hogy az embereknél hogyan és miért van jelen ez a nagyon hasonló viselkedés?

 

A flört génje

A kutatók bebizonyították, hogy univerzális kritériumok érvényesülnek a párválasztásban és a figyelemfelkeltésben egyaránt. A flört ismert minden kultúrában, mert egy genetikailag programozott viselkedésünk, ahol első körben a kiválasztott egyed figyelmének felhívása a cél. A forgatókönyv szerint a nő kiválasztja a számára legideálisabb férfit. Azért a nő, mert a saját gének elterjesztése, utódok fölnevelése, a család biztonságának megteremtése érdekében nem mindegy, ki a szerencsés befutó, akármilyen hím egyed nem felel meg az elvárásoknak. Ebből a nézőpontból a flört tulajdonképp a föllelhető hímek első „alkalmassági" vizsgája.

Így néz ki a flört...

A flörtöt kívülről vizsgálva a következő képsorok futnak a szenünk előtt: A (jóképű, megnyerő, „mindig ilyenre vágytam"-típusú) Férfi igyekszik imponálni, vagyis a szociális dominancia (erő, határozottság, megbízhatóság) és az anyagi bőség (öltözködés, anyagi kellékek, nagyvonalúság) látszatát kelteni mindenütt, ahol az ismerkedés lehetősége fennáll. A Nő számára ezek a jegyek garantálják a kiválasztás sikerességét, ezért a NŐ felfigyel rá. (Ez a férfi részéről vonzerő bemutatásának szakasza, ezután következik majd a bizonytalan, de annál izgalmasabb kiválasztási szakasz.) A Nő is finom testbeszéd jelzéseket küld a Férfi felé, aki ezen felbuzdulva közeledni kezd a Nőhöz. A flört folyamata (könyvekből nem tanulható, mert a világirodalom sokszor nem ad követendő példát, különösen az oroszoknál, ahol egy flörtöcske akár ez évtizedekig is elhúzódhat) tehát az, ahol a Férfi, a Nő kontrolja alatt, fizikai és lelki értelemben is „közeledik". Eközben a Nő, jelekkel viszonozva a közeledést, folyamatosan kiértékeli a Férfi felől áramló információkat. Elemzi a viselkedését, öltözetét, hangját, stb. Ebből kiderül a számára, mennyire megnyerő a Férfi érdeklődése, mennyire tűnik megbízhatónak, mennyire illenének össze és utána jöhet a folytatás...

Carpe Di Flört… avagy flörtölni jó!
madarat tolláról, embert flörtjéről?

Flörtöl -Ő...

Mint említettük - a flört eszköztárunk ösztönös, és félelmetes egyezést mutat az evolúciós láncban alattunk elhelyezkedő élőlények szokásaival, de behozhatatlan előnyünk, hogy számunkra kis igyekezettel ez a repertoár bővíthető, és a kiválasztott személy viselkedéséhez alakítható. Nem is gondolnánk, de a kutatók 52 flört-jelet különböztettek meg a vizsgálatok során. Szerintük a flört általában már a tekintet összefonódásával elkezdődik. Az érdeklődés jeleként a pupilla kitágul, a szem csillogóvá válik. A szemkontaktus során a tekintetek rövid időre összekapcsolódnak. A tág, csillogó pupillák látványa tudat alatt üzenetet kódol: érdekelsz. A legártatlanabb és a legelsők közt nyilvántartott jel még a mosoly, (ha csak a száj mosolyog, a szem nem, vagyis a szem körül nem jelennek meg mosolyráncok, akkor csupán egy udvarias mosolyról van szó.) A nevetés szintén flört-jelzés, különösen, ha a közben hátravetjük a fejünket, ezáltal is felfedve a nyakunkat. (Ezt etológusok a behódolás jeleként értelmezték, annak analógiájára, ahogy a behódoló farkas is odatartja a nyakát ellenfelének.) Szintén ide tartozik az un. „tollászkodó viselkedés" megjelenése. Ilyen a hajunk igazgatása, az ujjainkkal való hajba túrás, és a ruha rendezgetése. A flört-technikák közé soroljuk az odafordulást, a szemtől-szembe nézést, a lábak keresztbe vetését, a beszéd közbeni kar- vagy kézérintést, a nyilvános helyen történő száj- rúzsozást - amivel valljuk be, sajnos csak az igazán nagy „flörtguru" nők élnek. Fontos jelzés még, ha a beszélgetés során a nő a férfi felé dől, és ha esetleg ha hozzá is ér kissé, az az ösztönös közelségkeresés jele. A fülbesuttogás is kifejezetten bizalmas gesztusnak számít, bármilyen ürüggyel is lett - légyen álcázva.Egyértelmű flörtjelzés a férfiak számára, ha a nő beszélgetés közben valami tárggyal, esetleg a hajával játszik. A férfi egyértelmű jelzéseihez tartoznak - a szemkontaktuson és a mosolyon kívül- az úgynevezett udvariassági formulák, amikor kimutatja a lovagiasságát: felsegíti a nő kabátját, kihúzza a székét, tölt a poharába. Hasonló ehhez az oroszlánok közé ejtett kesztyű, melyért a lovag, gondolkodás nélkül utána vetette magát. Ezek az apró momentumok férfi áldozatkészségét jelzik. Siker esetén boldogsághormonok szabadulnak fel mindkét nem szervezetében, és a teljesítőképesség megsokszorozódik.

 

Gyermeki flörtök

Nem lehet elég korán elkezdeni!- mondhatnánk, hisz flörtölés terén a kamaszok viselkedését is vizsgálták a kutatók, és megállapították, hogy a felnőttekhez képest csupán tizedannyi flörtjelzést adnak. Ráadásul, kiskorban a flört a másik ugratásában, csipkedésében, ütögetésében nyilvánul meg. A flörtjelzések tehát kétségkívül jelen vannak, de finoman fogalmazva egy kissé harsányabbak kiskorban. Ez egy részről védelmet is jelent, mert el lehet rejteni az érdeklődést a pajtáskodás mögé, másrészt előremutat, mert a flört-technikák az életkorral finomodnak, bővülnek.

Bátraké a szerencse! - avagy aki kapja, az marja

A kutatások legfontosabb eredményének tekinthetjük, hogy nem azok a nők ismerkednek sikeresen, akik feltűnően vonzóak vagy attraktívak, hanem azok, akik a legjobban és legtöbbet használják a flört jelzéseik repertoárját. Tapasztalatból is tudjuk, hogy milyen jó hatással van ránk egy-egy ártatlan flört. Vonzónak érezzük magunkat, önbizalmunk megnő, és jókedvűek vagyunk egész nap.

„Futottak még" kategória

Kevesebb sikerélményt zsebelhetnek be azok a nők, akik kevés flört-jelzést bocsátanak ki.Egy vizsgálatban ugyanis 10 perc megfigyelés alapján 10 nőnél a szakavatott megfigyelők úgy ítélték meg, hogy hamarosan leszólítják őket, és ez nyolc esetben be is jött. Másik tíz nő esetén az volt a feltevés, hogy nem keltik fel a férfiak érdeklődését, és ez a felvetés is beigazolódott. A különbség csupán az volt, hogy a leszólított nők 10 perc alatt átlagban kb. 30 változatos flört-jelzést bocsátottak ki a férfiak irányába, míg a magányra ítéltek átlagban csak 4-et! A két nő, akiknél tévedtek a megfigyelők, átlagban 8 flörtjelet bocsátott ki. A leszólított nők egyáltalán nem voltak attraktívabbak a társaiknál, csupán jóval aktívabbak. Nemtől függetlenítve a vizsgálatokat, a szingli férfiakra is vonatkozik, hogy a sikernél nem az számít, mennyire hasonlítanak Brad Pittre, vagy, hogy Rockefeller unokái-e, hanem hogy mennyire aktívak egy adott szituációban. Kérdezhetnénk, hogy ezek szerint a magányos emberek nem adnak elég flörtjelzést környezetüknek? De inkább fordítsuk meg a dolgot és nézzük meg: miért nem adnak elég flört-jelzést a magányos emberek?Tudományos indokok erre: a kulturális, családi háttér és neveltetés, a gyermekkori pozitív visszajelzések dicséretektől a simogatásokig, becézgetésekig a szülők részéről. Ezek építik ugyanis az önbizalmunkat, és elég útravalót adnak majd a felnőttkorban a kapcsolatteremtésünkhöz. A statisztikák szerint a simogatásokat, kedvességet nélkülöző gyermekek felnőttkorban elégedetlenebbek a külsejükkel, nem hisznek annyira önmagukban és a képességeikben. Ilyen esetben a flört maga is kockázatot jelent, a kudarc kockázatát. Mindkét fél részéről az önértékelés és önbecsülés súlyos romba dőlése is elképzelhető. Ezért az a férfi, vagy az a nő, akinek alacsony az önértékelése, még direkt jelzéseket sem mer magára venni, sőt kerüli azokat a helyzeteket, ahol flört-jelzéseket kaphatna. Ezen tudatos gyakorlással, sikeresen lehet változtatni.

Carpe Di Flört… avagy flörtölni jó!
mindenki flörtöl!

Játssz/ma

A nemek közti különbség a flörtölésnél is fellelhető. Sajnos a férfiak eredendően nehezebben értik a nemverbális jeleket, és kutatásokkal támasztották alá azt is, hogy hajlamosak a barátságosságot is szexuális érdeklődésnek venni. A férfiak gyakori hibája, hogy azt hiszik, az ismerkedés rajtuk múlik. Valójában, ha már kiszemelte őket egy nő, legjobb, ha önmagukat adják. Felmérések szerint a kezdeti érdeklődést 55%-ban a dizájn, 38%-ban a beszédmód és csak 7%-ban a beszéd tartalma határozza meg. Vagyis a jó szövegeknél fontosabb, hogy a férfi ne legyen lehengerlő és hangos, mert ez agresszivitást sugall. A férfiak- és ez is genetikai hozományuk része- előnyben részesítik a "Sok hűhó Emmiért" felfogást, vagyis azt gondolják, ha egyből a lényegre térnek és előállnak a farbával, miszerint „tetszel és van-e esélyem?" megspórolják a fölösleges köröket, és rövidre zárják az esetleges kudarcot. John E. Lydon, a jelenséget vizsgáló kutató szerint a két nem a flörthöz való hozzáállásának eltérése nyilvánul meg a párkapcsolatban élők flörtjénél is: míg a férfiak saját flörtölésüket nem érzik fenyegetésnek a fennálló kapcsolatukra nézve, a nők a partnerünk konkurenciájának tekintjük a felbukkant pályázót, és nálunk automatikusan beindul a „kapcsolatvédő mechanizmus". Ezt a megállapítást Lydon hét kísérlettel bizonyította, amelyekbe összesen 724 heteroszexuális nőt és férfit vont be. Az egyik vizsgálatban 71 férfi és egyetlenegy, iszonyúan attraktív nő kapott szerepet, aki a férfiak egyik csoportjával kikezdett, a másikat teljesen figyelmen kívül hagyva. (A kísérlet párosával zajlott.) A találka után a férfiaknak egy kérdőívet kellett kitölteniük, amelyben többek között az is felmerült: „hogyan reagálnának, ha partnerük most felhívná őket, hogy lemondja a korábban megbeszélt találkozójukat". Azok a férfiak, akik éppen egy „sikeres" flört után álltak, 12 százalékkal kevesebben mutatkoztak megbocsátónak. A második ugyanilyen kísérlet, amelyben nők vettek részt (ezúttal egy velük flörtölő jóképű úriemberrel) ettől eltérő eredményt hozott: a nők 17,5 százaléka elnézte párjának a lemondott találkozót, nyilván a lelkiismeretétől vezérelve. Pedig a flört csupán egy ígéret, amit nem lehet siettetni, csak viszonozni. A flört-szakértők az ártatlan flörttől egy kapcsolat létrejöttéhez vezető út egyik alapkövének tartják a „szinkronba kerülés" fontosságát, ami fél győzelemnek számít a flört során. Ilyen, mikor a felek egyszerre néznek egymásra, egyszerre mosolyodnak el, hajolnak közel egymáshoz. Szinkronba kerülni pedig csak egy kis idő és energia ráfordítással lehetséges. Ebből alakul ki ugyanis később az érzelmi összehangolódás, és az esetleges folytatás.

Flörtölök, tehát (jól) vagyok?

Sokak szerint a flört azon kívül, hogy evolúciós örökségünk, egy csodálatos játék is, az önkifejezésünk és az önmegvalósításunk egyik kifejezési módja. Női magazinok tucatjaiban kapunk tippeket, mit hogyan és mit tegyünk meg ahhoz, hogy egy százezres tömegben is ránk essen a kiszemelt férfi pillantása, vagy, hogy álmaink lovagja leparkoljon a házunk előtt. Jill Spiegel szerint a flört ennél sokkal több: egy nagyszerű készség, amelynek fejlesztésével barátságossá tehetjük magunk körül a világot és kifejezhetjük legmélyebb önmagunkat. Mindenhol és mindenkivel flörtölni kell, mert ettől minden pillanat ünnep és kaland lesz.

A flört nem egyszerűen ismerkedési technika, hanem a nemek együttlétezési módja. A flörtben elfogadjuk önmagunkat olyan lénynek, aki biológiailag programozott módon óhatatlan érdeklődést vált ki a másik nem egyedeiből és természet adta módján önmaga is érdeklődik.

Jobb ma egy flört...

Sajnos mára a flört-készségeket és képességeket nemcsak a kulturális, neveltetési szokásaink de a modern technika által kialakult életvitelünk is meghatározza. Utalhatnánk itt az elmagányosodásra, a szeparálódásra, ahol" minden ember egy külön sziget", de nem tesszük, mert ősidőktől fogva tudjuk, hogy a siker mindig rajtunk múlik. Jó hír az is, hogy bárhová fejlődjön a technika, társas lények maradunk. Az interneten, a chat-szobákban elterjedt ismerkedés is ugyanolyan flörtnek számít! Elnevezhetjük e-flörtnek, vagy flörtfile-nak (talán a kutatók egyszer majd meg is teszik). Igaz ugyan, hogy módozat már nem 3 dimenziós, és az endorfin felszabadulását avatott szemek is csak az írásjelekből tudják kiböngészni, de a flört attól még itt is flört marad.

A flört szó angol eredetű, szerelmi játékot, könnyed udvarlást illetve ennek elfogadását jelenti. Másként fogalmazva, egy röpke, futó kalandot...

Munkahelyi flört

A munkapszichológusok általában pozitívan ítélik meg a munkahelyi hódításokat. A szerelmesek ugyanis gyorsabban dolgoznak, ráadásul könnyebb őket rávenni a közös túlórázásra is. A német Emnid Intézet ötszáz fő bevonásával készült felmérésének eredménye szerint a munkahelyen elterjedt a flörtölés. A megkérdezett férfi munkavállalók 25 százaléka, a női alkalmazottaknak 15 százaléka vélte úgy, hogy szívesen vesz egy kellemes flörtöt. Erre a legalkalmasabb helyként az ebédlőt, a folyosót és az íróasztalt jelölték meg. Jó hír, hogy az Emnid Intézet eredményei szerint, akik munkahelyükön estek szerelembe, a viszony 50 százalékos valószínűséggel végződött házassággal!

 

 

Carpe Di Flört… avagy flörtölni jó!
a flört lépései

 

értékelés