Az ökogazdálkodásról dióhéjban
Az ökológiai gazdálkodás környezeti és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható gazdálkodási mód. Szemléletének középpontjában a természet megóvása, az ember és környezete közti összhang megőrzése, helyreállítása áll. Több mint tízezer év gyakorlati tapasztalataira és korunk tudományának eredményeire épül.

AZ ÖKOGAZDÁLKODÁSRÓL DIÓHÉJBAN
Nem mindenki tudja pontosan, mit is jelent az ellenőrzött ökológiai gazdálkodás vagy más néven biogazdálkodás.

E gazdálkodási mód nem azt jelenti, hogy a vegyszereket, műtrágyákat, antibiotikumokat stb. egyszerűen elhagyjuk, s a gazdálkodási mód többi elemét pedig változatlanul hagyjuk, várva, hogy a kukacok egyék meg helyettünk az almát.

De nem is azt jelenti, hogy visszatérünk őseink gazdálkodásához, tudomást nem véve korunk tudományos és műszaki eredményeiről.

Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért

Dr. Sárközy Péter professzornak, a Biokultúra Egyesület egyik alapítójának és örökös tiszteletbeli elnökének emlékére, a magyar mezőgazdaság, azon belül a biokultúra ügyét állhatatosan szolgáló szellemiségének fenntartására alapítványt hoztunk létre.

Az alapítvány elsődleges célja a biokultúra, a biogazdálkodás és a bioéletmód nemes ügyének sokrétű támogatása, a dr. Sárközy Péter professzor által is kijelölt úton és elviség szerint. Ennek megvalósítása érdekében az alapítvány feladatának tekinti:

  • A biokultúra ismereteinek terjesztését, szakmai kiadványok létrehozását vagy a kiadás támogatását, az ökológiai kutatás területén születő új eredmények, ismeretek összegyűjtését, feldolgozását és közreadását, hogy azok az oktatás és ismeretterjesztés terén is közkinccsé váljanak. Ennek keretében indította útjára az alapítvány a Biogazda füzetek sorozatot;
  • ökológiai adatbázis létrehozását és kezelését az ökogazdálkodás, feldolgozás és forgalmazás növekedésének segítésére;
  • a hazai bioélelmiszer-fogyasztás elterjesztése érdekében részt vesz az Újpesti Ökopiac működtetésében és megrendezi a bioéletmód tanfolyamokat;
  • konferenciák, kiállítások, tanfolyamok, találkozók rendezését és/vagy támogatását;
  • az Andrássy út 52. sz. alatt lévő Bio-Centrumban biotermék bemutatót és klubot működtet;
  • össze kívánja fogni a Kárpát-medencei magyar ökoszervezeteket;
  • az ökológiai kutatás és a biogazdálkodás területét művelők számára ösztöndíjak, pályázatok alapítását, továbbá
  • Sárközy professzor életművének összegyűjtését és gondozását.

Az alapítvány együttműködésre törekszik a hasonló, az ökogazdálkodás és a környezetvédelem területén tevékenykedő hazai és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, alapítványokkal.

Akkor mi is az ökogazdálkodás?

Az ökológiai gazdálkodás környezeti és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható gazdálkodási mód. Szemléletének középpontjában a természet megóvása, az ember és környezete közti összhang megőrzése, helyreállítása áll. Több mint tízezer év gyakorlati tapasztalataira és korunk tudományának eredményeire épül. Mellőzi a környezetünkre és egészségünkre veszélyes anyagokat, technológiákat (pl.: műtrágyázás, gyomirtó-szerek, génmanipuláció, ionizációs besugárzás, hormonkezelés stb.)

Célja, hogy környezetünket védve állítson elő egészséges, ízletes és beltartalmilag értékes élelmiszert.

Az ökológiai gazdálkodást Magyarországon az EU-2092/91. rendelete, valamint a Magyar Kormány 140/1999. és az FVM-KöM 2/2000-es és a 82/2002-es FVM-KvVh közös miniszteri rendeletek szabályozzák.

Mi a biotermék?

A biogazdálkodás, a bioélelmiszer előállítása során tilos szintetikus vegyszerek, műtrágyák, növényvédő szerek használata, tilos a génmódosított szervezetek alkalmazása, az ionizációs besugárzás, feldolgozás során mesterséges adalékanyagok alkalmazása.

Ökopiac, biopiac

Olyan piacok, ahol kizárólag ellenőrzött bioélelmiszereket lehet árusítani. Ellenőrzött bioélelmiszer fogalom alatt az olyan mezőgazdasági termékeket, élelmiszereket értünk, melyeket a 140/1999. Kormányhatározat és a 2/2000. FVM-KöM, az ezt módosító 82/2002.(IX.4.) FVM-KvVM rendeletekben foglaltak szerint állítottak elő, és ezt egy államilag elismert ellenőrző szervezet igazolja.

értékelés